Nakažlivé kulhání nebo také nakažlivá hniloba paznehtů patří mezi nejnákladnější onemocnění pro chovatele ovcí a koz. Toto onemocnění způsobuje zvířatům stres a ovlivňuje produkční i reprodukční možnosti zvířat. Je způsobeno bakterií  Dichelobacter nodosus, která je jen málo odolná vlivům vnějšího prostředí. Sluneční paprsky ji ničí za 8‐10 hodin, přístup kyslíku za 24 hodin, vysušení za 3‐7dnů, teplota 55 °C za 15 minut, běžné dezinfekční prostředky během několika minut, mimo zvíře vydrží plně infekční v nejpříznivějších podmínkách max. 10 dnů. Jejím rezervoárem jsou mikroabscesy paznehtů subklinických nosičů. Má schopnost produkovat enzymy, které rozrušují tkáně paznehtů.

 Jak se šíří nakažlivé kulhání ve stádě? 

 • zařazením infikovaného zvířete do zdravého stáda
 • během deštivého počasí a vysokých teplot, kdy zvířata chodí před mokré pastviny a bahnitou půdu
 • infikovaná zvířata mohou kontaminovat půdu a může se tak zvýšit přenos mezi zvířaty
 • přerostlé paznehty zvyšují predispozice k nakažení

Diagnóza

První projevy onemocnění jsou kulhání, držení končetin nad zemí, pasení se na kolenou a nechuť chodit. Hhniloba paznehtů je charakterizována erozí tkáně mezi chodidlem a paznehtem. Po zastřižení se vnější plášť paznehtu oddělí od vnitřního. závažné případy jsou doprovázeny přítomností hnisu a nepříjemným zápachem. Vážně postižená zvířata mohou mít potíže se stáním a místo toho mohou chodit po kolenou. Mohou také přijímat méně krmiva a celkově klesne jejich produktivita.

Obr.č.1: Nakažlivá hniloba paznehtů na noze kozy

Léčba

 • Postižená zvířata je třeba izolovat a provést úpravu paznehtů
 • Ošetřete nohy roztokem 10% síranu měďnatého nebo síranu zinečnatého nebo použijte 7% jódu na nohy.
 • Při onemocnění velkého počtu zvířat ve stádě je nejlepší léčba pomocí koupelí. Zvířata musí každých 5-7 dní stát v roztoku síranu zinečnatého nebo měďnatého po dobu 15 minut, aby se umožnila absorpce do paznehtní stěny.
 • Další možností ošetření celého stáda je použití absorpčních polštářků nasycených roztokem síranu zinku nebo mědi. Podložka by měla být umístěna v oblasti, kterou musí kozy a ovce procházet, jako je brána, ulička nebo napajedlo.
 • Udržujte ošetřená zvířata v suchém prostředí po dobu 24 hodin po ošetření. Paznehty by měly být zastřiženy podle potřeby, aby byla infikovaná tkáň vystavena kyslíku.

 Prevence

 • Vyřaďte vysoce vnímavá zvířata a zlepšujte selektivní chov pro odolnost vůči hnilobě nohou.
 • Pravidelně upravujte paznehty. Funkční úprava zabraňuje přerůstání paznehtů, které vytváří prostředí pro hnilobu nohou
 • Před nákupem nových zvířat zkontrolujte jejich zdravotní stav
 • Před návratem zvířat do stáda např. v případě výstav nebo nákupu nových zvířat je vhodný průchod přes koupel

 

zdroj:

Valens Niyigena, Bobwealth Omontese a Maria Leite-Browning, 2022, Managing-foot-rot-and-scald-in-goats-and-sheep, 

Onemocnění ovcí, Veterinární univerzita Brno

foto: pixabay.com