Pohlavní a chovatelská dospělost

Pohlavní dospělost se dostavuje při dosažení 40-60 % hmotnosti dospělého jedince První říji u samic lze pozorovat již od 4 měsíce stáří, u samců již od 3 měsíce stáří. Samotné připuštění je realizováno při 70-75 % hmotnosti dospělého jedince, což je u raných plemen cca 10 měsíc stáří, u plemen pozdních až 18 měsíc.

Článek: Dospělosti hosp. zvířat

Důležité: jak již bylo zmíněno výše -> beránci dospívají dříve, než ročky! Nutnost oddělení ve 3 měsíci.

Ovlivňování a regulace pohlavního cyklus

Ovce jsou polyestrická zvířata s různorodou pohlavní sezonností. Pohlavní cyklus ovlivňuje délka světelného dne, výživa a plemeno. V našich podmínkách říje u ovcí nastupuje zpravidla 60 – 120 dnů po letním slunovratu (21. června). Říje trvá 20 – 48 hodin. K ovulaci dochází 24 až 36 hodin po říji. Nejčastěji se při ovulaci uvolní 1 – 4 vajíčka. Jestliže samice nezabřezne, říje se opakuje za 16 – 23 dnů.

U samic ve špatné kondici využíváme tzv. flushing -> prostřednictvím kvalitní výživy se nastartuje říjový cyklus.

Říje u ovcí v bodech:

  • tichá říje
  • příznaky málo zřetelné
  • pouze mírné zduření vulvy
  • vytékání hlenu
  • často postávají -> přerušují pastvu
  • vrtění ocasem
  • využití prubířů

PRUBÍŘ -> berani, kteří vyhledávají říji ve stádě -> nejčastěji vasektomovaný beran nebo beran s přerušenými chámovody

Připouštění

Než se rozhodneme připouštět:

-> upravíme paznehty

-> odčervíme stádo

-> ostříháme vlnu

-> vybíráme správná zvířata k plemenitbě, záleží na nás, jakou plemennou hodnotu stáda chceme udržet

Způsoby připouštění: volné, skupinové, individuální, inseminace

1) Volné připouštění: nejčastěji stádo tvořeno 30 ovcemi a 2 a více berany, laicky by se dalo říci, že je to takový přírodní způsob, jelikož v přírodě to vypadá podobně, výhodou je velmi dobré zabřezávání, ale často může docházet k vyčerpání beranů a nelze provádět kontrolu užitkovosti

2) Skupinové: ovce si před zapouštěním rozdělíme dle užitkových vlastností, k těmto ovcím přiřadíme berany, berany přiřazujeme takovým způsobem, aby byli zlepšovatelé, zde již částečně ovlivňujeme plemenářskou práci

3) Individuální (z ruky): nejčastěji šlechtitelské a rozmnožovací chovy, připouštění ovcí je prováděno na základě připařovacího plánu, ovce v říji se ve stádě vyhledávají pomocí prubíře, po detekci říji se ovce umístí do jiného kotce, kde je následně připuštěna vybraným beranem

4) Inseminace (umělé oplodnění): k inseminaci se využívá inseminační stříkačky nebo kapiláry, rozlišujeme metody inseminace intracervikální (uvnitř děložního hrdla) a intravaginální (uvnitř pochvy)

Lucie Rysová