Pohlavní cyklus úzce souvisí s jedním ze základních ukazatelů ekonomiky produkce jatečných prasat, a to je počet odchovaných selat připadající na prasnici za určitý čas. Slouží k hodnocení reprodukční výkonnosti stáda prasnic.


Pohlavní (ovariální) cyklus

Ovariální cyklus trvající průměrně 21 dní je řízen hormony, které zajišťují produkci vajíček. Umožňují jejich oplození, zajišťují ochotu k páření a připravují dělohu na případnou březost. Tohoto se účastní hormony hypofýzy, vaječníků a prostaglandiny produkované dělohou.

Fyziologické rozmezí délky pohlavního cyklu je 18-24 dní a dělí se na následující období:

1. Proestrus

Délka: 1,5 – 2 dny

V této fázi je prasnice neklidná, skáče po ostatních a méně žere působením FSH (folikulostimulačního hormonu), který podporuje růst a dozrávání folikulů. Patrné jsou i změny na vnějších pohlavních orgánech projevující se jejich překrvením, zčervenáním sliznic a vylučováním čirého hlenu, což souvisí s otevíráním děložního krčku. Proestrus začíná regresí žlutého tělíska a končí nástupem estra.

2. Estrus 

Délka: 1,5 – 2,5 dne

Typickým znakem v období estru je reflex nehybnosti vyznačující se nehybným postojem s mírně rozkročenýma nohama a ušima přiloženými ke krku. Pokud nemáme k dispozici kance, lze zjistit tlakem na záď.

3. Proestrus 

Délka: 1 – 1,5 dne

Příznaky říje pomalu ustupují – mizí překrvení vnějších pohlavních orgánů společně s ukončením produkce estrogenu. Prasnice začíná normálně žrát a na prasklých folikulech se začínají vytvářet žlutá tělíska.

4. Diestrus

Toto období je též označováno jako stádium pohlavního klidu, kdy se neprojevují žádné změny v chování prasnice. Pokud nedojde k oplodnění, žluté tělísko zaniká a rychle se snižuje hladina progesteronu, který jinak brání zrání nových folikulů. Toto trvá zhruba 9 dní. Pokud dojde k oplodnění, žluté tělísko podporuje graviditu (březost).


Kdy je vhodná doba k zapuštění?

Pohlavní dospělost je dána věkem a živou hmotností, při které začíná pohlavní cyklus spojený s vývojem sekundárních pohlavních znaků působením zvýšené hladiny estrogenů.

Optimální ukazatele pro 1. zapuštění:

  • Věk -> 210 – 230 dní
  • Hmotnost -> 130 – 140 kg
  • Výška hřbetního tuku -> 14 – 16 mm (tuk má velký význam v metabolismu estrogenů)

Ovulace začíná asi ve 2/3 období reflexu nehybnosti, proto je nejvhodnější doba k zapuštění či inseminaci 10 – 30 hodin od jeho zjištění (1. inseminace 10-12 hod., reinseminace po 12 hod.). Ovulovaná vajíčka mají schopnost oplození jen 5 – 7 hod., spermie cca 24 hod.

V praxi by se měly prasnice s reflexem nehybnosti zjištěným ráno zapouštět večer a naopak. 

Po oplození dochází k uhnízdění v děložní sliznici asi 11. den po oplození a žluté tělísko začne produkovat progesteron udržující březost.


Flushing

Spočívá v krátkodobém překrmování před 1. říjí, kdy chceme prasničku poprvé připustit (tzn. před 2. nebo 3.). Princip je ve zvýšení krmné dávky asi 10 dnů před plánovaným připuštěním o 50 – 100 %. Toto může zvýšit počet uvolněných vajíček až o dvě a pokud počítáme s 50 % embryonální mortalitou, zvýší se počet selat ve vrhu o jedno.

Následné zapouštění po porodu se provádí do 10. dne po odstavu, který se běžně dělá 21 – 35 dnů věku selat.

Konkurenceschopný chov by měl ročně dosahovat 25 odchovaných selat na prasnici.

Marcela Otrubová