V následujícím článku Vám přinášíme základní terminologii z chovu skotu v anglickém jazyce.
1) General (obecně)
kráva – cow
tele – calf
býk – bull
vůl – ox
jalovice – heifer
plemeno – breed
• kombinované plemeno: combined breed
• masné plemeno: beef/meat breed
• mléčné plemeno: milk breed
dobytek/skot – cattle
porážka – slaughter
jatka – slaughterhouse
hmotnost – weight
dojení – milking
porod – birth
říje – rut
připuštění – admission
mlezivo – kolostrum
zootechnika/šlechtění – animal breeding
veterinář – veterinary

dojírna – parlour
• paralelní dojírna – parallel parlour
• rotační/kruhová – rotary parlour
• rybinová dojírna – herringbone parlour
• tandemová – tandem parlour

2) Bedding (podestýlka)
sláma – straw
písek – sand
piliny – sawdust
separát – reprint
matrace – mattress
rošty – grates

3) Dairy (mlékárna)
mléko – milk
syrovátka – whey
sýr – cheese
• čerstvý sýr: fresh cheese
• zrající sýr: ripening cheese
• hnětený sýr: kneaded cheese
káď – vat
voda – water
sýrařské harfa – cheese harp
zrání – ripening
bakterie mléčného kvašení – lactic acid bacteria
syřidlo – rennet
sýřenina – curd

4) Tools and wquipment (pracovní nástroje a nářadí)
lopata – shovel
trakař, kolečko – barrow
koště – broom
vidle – (pitch) fork

5) Farm
farma – farm
farmář – farmer
chovatel – breeder
zaměstnanci – stuff
zaměstnanci farmy (stáje) – farm stuff
dvůr – farmyard
box – horse box
louka – meadow
pastva – feast
ohrada – enclosure
podestýlka – bedding
stáj – stable
stání (ve stáji) – horse stall
stodola – barn
výběh – paddock

6) feedstuff and feeding (krmivo a krmení)
krmivo – feedstuff
krmení – feeding
pastva – pasture
seno – hay
sláma – straw
siláž – silage
šrotovat – crush
krmné obiloviny – feed grains
oves – oats
pšenice – wheat
ječmen – barley
žito – rye
kukuřice – corn

Dále by Vás mohlo zajímat:

Obecná angličtina v chovu koní