V následujícím článku Vám přinášíme základní terminologii z chovu koní v anglickém jazyce.

1) General (obecně)

kůň – horse /hɔːs/
poník – pony /pʊəni/
stádo – herd /hɜːd/
chov koní – horse breeding /hɔːs briːdiŋ/
plemeno – breed /briːd/
hřebec – stallion /stæljən/
klisna – filly /fili/
hříbě – foal /fəʊl/
valach – gelding /geldiŋ/
plnokrevník – full – blooded horse /fʊl blʌdid hɔːs/, purebred horse /pjʊəbred hɔːs/
polokrevník – halfbred horse /hɑːfbred hɔːs/, halfblood /hɑːfblʌd/
teplokrevný – warm – blooded /wɔːm blʌdid/
chladnokrevný – cold – blooded /kəʊld blʌdid/

2) Tools and wquipment (pracovní nástroje a nářadí)

hadr – rag /ræg/
houba – sponge /spʌnʤ/
hřbílko – currycomb /kʌrikəʊm/
kartáč (rýžák) – scrubbing brush /skrʌbiŋ brʌʃ/
žíněný kartáč – horse brush /hɔːs brʌʃ/

lopata – shovel /ʃʌvəl/
trakař, kolečko – barrow /bærəʊ/
koště – broom /bruːm/
koště z proutí – besom /biːzəm/
vidle – (pitch)fork /pitʃ fɔːk/

3) Saddle (sedlání)

sedlo – saddle /sædl/
sedlat – saddle /sædl/
anglické sedlo – English saddle /iŋgliʃ sædl/
drezurní sedlo – dressage saddle /dresɑːʒ sædl/
skokové sedlo – jumping saddle /ʤʌmpiŋ sædl/
westernové sedlo – western saddle /westɜːn sædl/

bočnice – flap /flæp/
posedlí – seat /siːt/
kolenní opěrka – knee roll /niː rəʊl/
zadní sedlová podložka – panel /pænəl/
třmenový popruh – stirrup leather /stɜːrəp leðə/
třmen – stirrup iron /stɜːrəp airən/
podsedlová dečka – saddle pad /sædl pæd/
přední rozsocha – pommel /pʌməl/
zadní rozsocha – cantle /kæntəl/

4) bridle (uzdění)

uzdit – bridle /braidəl/
uzda, uzdečka – bridle /braidəl/
anglická uzdečka – English bridle /iŋgliʃ braidəl/
otěže – reins /reinz/
nátylník – head – piece /hed piːs/
podhrdelník – throat – lash /θrəʊt læʃ/
čelenka – brow – band /braʊ bænd/
lívnice – cheek – piece /tʃiːk piːs/
nánosník – noseband /nəʊzbænd/
udidlo – bit /bit/
westernová uzdečka – western bridle /westɜːn braidəl/

5) Farm

farma – farm /fɑːm/
farmář – farmer /fɑːmə/
chovatel – breeder /briːdə/
zaměstnanci – stuff /stʌf/
zaměstnanci farmy (stáje) – farm stuff /fɑːm stʌf/

dvůr – farmyard /fɑːmjɑːd/
hřebčín – horse-breeding farm /hɔːs briːdiŋ fɑːm/
hřebčinec – stud farm /stʌd fɑːm/
box – horse box /hɔːs bɔks/
louka – meadow /mædəʊ/
ohrada – enclosure /enkləʊʒə/
podestýlka – litter /litə/
stáj – stable /steibəl/
stání (ve stáji) – horse stall /hɔːs stɔːl/
stodola – barn /bɑːn/
výběh – paddock /pædək/

6) feedstuff and feeding (krmivo a krmení)

krmivo – feedstuff /fiːstʌf/
krmení – feeding /fiːdiŋ/
pastva – pasture /pɑːstʃə/
seno – hay /hei/
sláma – straw /strɔː/
siláž – silage /sailiʤ/
šrotovat – crush /krʌʃ/
krmné obiloviny – feed grains /fiːd greinz/
oves – oats /əuts/
pšenice – wheat /wiːt/
ječmen – barley /bɑːli/
žito – rye /rai/