Od 1. října začne platit novela veterinárního zákona, která umožní drobným chovatelům prodávat malé množství vajec v prodejních automatech za zjednodušených podmínek. Zákon nově také omezuje domácí porážky skotu na maximálně tři kusy ročně u ročních a mladších kusů, doposud se omezení týkalo jen skotu od jednoho do šesti let. Novela také upravuje některé povinnosti chovatelů včel a hmyzu a kompetence u připravované centrální evidence psů. V tiskové zprávě o tom informovala Státní veterinární správa (SVS).

Chovatelé drůbeže, kteří mají maximálně 50 nosnic, budou moci prodávat vejce v automatech bez toho, aniž by musela vejce být označena kódem producenta, pokud je jméno a adresa chovatele uvedena v místě prodeje. Nebudou muset také taková vejce třídit podle jakosti a hmotnosti.

„Jedná se o hygienický způsob uvádění potravin na trh a nebyl proto důvod neumožnit prodej malého množství vajec zákonem,“ uvedl ředitel odboru veterinární hygieny SVS Jan Váňa. Stejná pravidla platí také pro prodej na trzích, ve vlastním hospodářství nebo pokud je chovatel použije ve vlastním zařízení stravovacích služeb.

Omezení domácích porážek pro skot mladší 12 měsíců vzešlo z poslaneckých pozměňovacích návrhů. Předkladatelé to zdůvodnili narůstajícím množstvím domácích porážek, což by mohlo vést k tomu, že se na trh dostane maso z kusů dobytka, které neprošlo povinnou veterinární prohlídkou.

Včelaři nebudou nově muset hlásit krajské veterinární správě případy, kdy jim uhyne více než 25 procent včelstev a hlásit přesun včelstev do jiného kraje. Stále bude platit povinnost hlásit podezření na výskyt nákazy. Chovatelé také budou moci podávat podněty veterinární správě, pokud budou mít podezření na otravu včelstev přípravky na ochranu rostlin.

Chovatelé hmyzu určeného či výrobě zpracované živočišné bílkoviny k lidské spotřebě se budou od října muset registrovat i veterinární správy.

Novela také uvádí, že správcem a provozovatelem centrální evidence psů bude Komora veterinárních lékařů, naváže na již zavedené povinné čipování psů. Zákon umožní pas zvířete v zájmovém chovu vydávat také vysokým školám s magisterskými studijními programy z oblasti veterinárního lékařství a hygieny, doposud to mohli dělat jen veterináři.

Veterinární lékaři budou povinni zapsat psa do centrální evidence do sedmi pracovních dní od čipování nebo očkování či přeočkování. Ve stejné lhůtě musí také zapsat změny v informacích o chovateli.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com