Normandský skot, jako jedno z nejstarších plemen se výborně osvědčil jak ve Francii, tak v řadě dalších zemí pro svoje všestranné produkční využití, menší náročnost, výtečnou konverzi živin z objemné píce, hospodárnost chovu, lehčí porody, výbornou plodnost a přizpůsobivost ve všech výrobních oblastech. Díky velmi klidnému temperamentu a mimořádně snadné ovladatelnosti, může být chován ve všech produkčních směrech, zásadně však v nevazných technologických systémech.

Normandský skot je ideální pro producenty, nebo i zpracovatele vlastních výrobků z mléka (složky a kaseiny) i masa ! Pro špičkovou konverzi živin z pícnin je normand optimální do EKO či BIO-systémů a spíše do extenzivnějších, nejlépe pastevních chovů.

V chovu normandského skotu se budou, stále více prosazovat jeho nejznámější přednosti, což jsou především znaky chovatelské funkčnosti (tzv. fitnes). Preferována bude nejvíce dlouhověká výkonnost, plodnost, špičková konverze živin z objemné píce, nízký obsah somatických buněk a lehký průběh porodů, jako předpoklady zefektivnění chovu s potenciálním uplatněním především v produkci biopotravin u pastevních systémů. Stěžejní roli bude hrát mimořádně vysoký obsah bílkovin v mléce s téměř výhradním, pro nejvyšší sýrařskou výtěžnost prokázaným, typem kapa kaseinu BB, a současně preference vyššího (75-100 %) zastoupení alely beta kaseinu typu A2 (tzv. „nízko alergické mléko“) u domácích zvířat normandského skotu, jak bylo zjištěno z rozborů jejich DNA.

Tab č.1: Výsledky kontroly užitkovosti v ČR v roce 2019

mléko (kg) tuk (%) bílkovina (%) věk otelení
Prvotelky 6241 4,15 3,62 26/27
Další laktace 7461 4,02 3,53 /
Celkem 7062 4,05 3,55 /

 

Na základě posledních výsledků dosažených v KU v ČR v roce 2019 u zvířat zařazených v PNA lze dosažitelnou a efektivní úroveň průměrné mléčné užitkovosti v populaci normandského skotu zatím odhadnout dle výše zmíněných a také zahraničních údajů na cca 7700 – 8000 kg mléka, a to i přesto, že normandský skot v ČR se této hranici sice přibližuje, ale zatím stále ještě hledá svoje nejefektivnější využití.

Vývoj užitkovosti bude především odvislý od skutečnosti, v jakých stádech bude normandský skot chován. Zda spolu s holštýnským, českým strakatým skotem, či případně bude-li držen v samostatných stádech. Potom bude záležet, zda převážně v EKO chovech či v konvenčních, a zda s vlastním zpracováním produkce, či bez ní.

Hlavní směry chovného cíle

Hlavním cílem pro nejbližších 8 let je úplná stabilizace normandského skotu v ČR při jeho duální, tedy maso-mléčné (intenzivní i extenzivní), ale vždy hospodárné produkci mléka a masa nejvyšší kvality, dosahované za přiměřených, tedy co nejnižších nákladů. Je záměr dosáhnout parametrů chovného cíle nejpozději ke konci roku 2027, přičemž po další roky budou tyto hodnoty minimálně udržovány, pokud ovšem mezitím nedojde k jejich potřebné novelizaci a hodnotovým změnám (zlepšování) v důsledku jejich rychlejšího časového plnění. Tyto požadavky charakterizuje:

Kombinovaný užitkový typ se zvýrazněnou produkcí mléčné bílkoviny s nejkvalitnějšími kaseiny a velmi dobrou zmasilostí se známým jemným mramorováním masa.

Základní parametry chovného cíle

Mléčná užitkovost
 • prvotelek 6 000 – 7 000 kg
 • dospělých krav 7 500 – 8 500 kg
 • obsah bílkovin v mléce nejméně 3,6 %
 • obsah tuku v mléce 4,1 – 4,2 %
 • produkční využití dojnic 5-6 laktací
Masná užitkovost
 • denní přírůstek ve výkrmu býků 1 300 g a vyšší
 • jateční výtěžnost žírných býků 59 – 60 %
Ranost
 • věk při 1. zapuštění 16 – 20 měsíců
 • věk při 1. otelení 26 – 29 měsíců
 • Plodnost
 • servis perioda do 100 dní
 • inseminační index do 1,8
 • březost po I. inseminaci – jalovice 60 – 70 %, krávy 50 – 60 %
 • mezidobí 370 – 390 dní

Standard plemene

 • hmotnost jalovic ve věku 12 měsíců: 315– 350 kg
 • hmotnost jalovic při 1. zapuštění: 430 – 450kg
 • hmotnost v dospělosti krav:  650 – 850 kg
 • býků 1 200 – 1 300 kg
 • výška v kříži dospělých krav: 142– 145m
 • býků 152 – 160 cm

 

zdroj a foto: http://www.normande.cz/slechtitelsky-program,5