Stejně jako u ostatních druhů hospodářských zvířat i u slepic se plemena dělí na masná (určená na výkrm jako brojleři) a nosná (určená k produkci vajec).

Chov nosnic

Produkce vajec v ČR dosahuje ročně kolem 3 mld. Spotřeba na jednoho obyvatele je kolem 300 ks vajec, což je 20 kg vaječné hmoty.


Odchov kuřic

K minimalizaci stresových faktorů se doporučuje neměnit prostředí během celého chovu. Důležité je zamezit nežádoucímu ztučnění a předčasné dosažení pohlavní dospělosti. Velkou roli zde hraje kvalita a technika krmení, která je klíčem k úspěchu. Odchov kuřic trvající 18-22 týdnů, lze rozdělit do třech období, kdy v každém z nich je použita různá krmná technika zaměřená na vývoj konkrétní části těla:

 1. Období nejintenzivnějšího růstu (do 10-ti týdnů) hlavním cílem je docílit velkého tělesného rámce daného délkou kostí. To má následně význam ve vývinu vnitřních orgánů a s tím spojenou velikost vajec. Nejvýznamnější je proto prvních 4-5 týdnů odchovu, kdy se rozhoduje o užitkovosti budoucí nosnice. V této době je růst nejintenzivnější. Proto je krmná směs nejkvalitnější s velkým zastoupením dusíkatých látek. Krmná dávka musí docílit co nejvyšší rychlosti růstu, neboť později již tento deficit nelze vyrovnat.
 2. Období pozvolného odchovu (10-16 týdnů) v tomto období má krmná dávka podstatně méně energie, ale za to větší množství balastu (těžce stravitelná část krmiva), který má za úkol zvětšovat kapacitu trávicího traktu a podporovat žravost. Příliš mnoho energie v krmné dávce by snižovalo příjem krmiva a výsledkem by bylo malé vole, žaludek a málo prostorná střeva. Toto je důležité k překonávání problémů při případném zhoršení kvality krmiva nebo extrémní snížení teploty, kdy je nutné, aby nosnice přijímala více krmiva a zachovala si vysokou produkci.
 3. Období přípravy na snášku – krmná směs pro toto období musí obsahovat vysoký podíl bílkovin, který je vyžadován pro růst vaječníků a vejcovodů. Do krmné dávky se zařazuje nejpozději od 18. týdne. Minimální množství vápníku v krmné dávce je 2-2,5 %. Jeho případný nedostatek se projeví na snížené kvalitě vajec. Vyšší množství naopak způsobuje menší chutnost směsi.

Parametry odchovu kuřic:

 • Brakování -> 3-6 %
 • Živá hmotnost na konci odchovu -> 1200-1800 g
 • Spotřeba krmiva pro odchov na 1kuřici -> 7-9 kg

Cíle odchovu kuřic

Cílem odchovu by měla být kuřice s velkým tělesným rámcem se schopností přijímat dostatečné množství krmiva. Pokud tomu tak není, je nutné podávat krmnou směs s vysokou koncentrací živin, která bude ovšem podstatně dražší.


Chov nosnic

Po úspěšně zvládnutém odchovu kuřice přecházejí do snáškového období trvajícího 12 měsíců. Výživa je dána konkrétními krmnými směsmi určeným pro každou fázi snáškové křivky.

 1. 20-45 týden věku – intenzita snášky dosahuje 90-95 %. Po dosažení 2-5 % snášky se mění krmná směs pro předsnáškové období nosnic N-0, obsahující 165 g NL, 11,5MJ a 20 g Ca na směs N-1, která má stejně parametry jen s vyšším obsahem vápníku a to 34 g/kg krmné směsi. V této fázi se krmí at libidum.
 2. 46-64. týden věku – intenzita snášky dosahuje 80-90 %. V této fázi se krmí krmná směs N-2 s obsahem 155 g NL a 11,2MJ až do ukončení snášky.
 • 65. týden až do konce snášky – intenzita snášky 80 % a méně.

Tato fázová výživa má pozitivní vliv na ekonomiku vajec se spotřebou 45 % krmné směsi N-1 a 55 % krmné směsi N-2. Důležitá je i potřeba vody, která je 2-2,5: 1 v poměru k suchému krmivu. Vápník má velký význam na kvalitu vaječných skořápek a jeho potřeba je kryta z krmné dávky ze 60-70 %, zbytek je pokryt z tělních rezerv nosnice. S věkem nosnice postupně klesá jeho využitelnost až o polovinu.

Parametry chovu nosnic

 • Průměrná snáška na 1 nosnici -> 240-360 ks (12-14 kg vaječné hmoty)
 • Průměrná hmotnost vajec -> 58-63 g
 • Spotřeba krmiva na 1 vejce -> 145-170 g
 • Spotřeba krmiva na 1 nosnici/den -> 110-120 g
 • Živá hmotnost na konci snášky -> 1700-2500 g

Marcela Otrubová

img_1003

Zdroje:
<http://www.chovzvirat.cz/clanek/735-odchov-kuric-nosneho-typu/>