Spotřeba vajec se v České republice se v posledních letech pohybuje kolem 255ks na obyvatele za rok, což je zhruba 13 kg vajec ročně. Úroveň soběstačnosti se již několik let pohybuje okolo 78-80 %. V srpnu se průměrná cena CZV balených vajec zvýšila o 0,05 Kč/ks, tj. o 4 % na 1,55 Kč v porovnání s červencem. S následujícího grafu je patrné, že letošní ceny průměrné ceny vajec se pohybují pod cenovou hladinou loňského roku. Průměrná obchodní cena konzumních vajec se v srpnu snížila o 0,04 Kč/ks na 1,69 Kč/ks. Nejnižší spotřebitelská cena za 10 ks vajec byla v Jihomoravském kraji, a to 35,44 Kč. Naopak nejvýše se spotřebitelská cena vyšplhala v Praze – 39,82 Kč/10 ks.

Graf č.1: Průměrná cena zemědělských výrobců (bez DPH)

vyvoj-cen-vajec

 

Dovoz vajec

Dovoz vajec ve skořápce se v červenci zvýšil o 6 %, tj. o 100,6 t na 1802,2 t v průměrné jednotkové hodnotě 30,56 Kč/kg. Čerstvá konzumní vejce se na dovozu podílela z 92 %. Mezi největší dovozce patří Polsko, z kterého je k nám dováženo přes polovinu celkového objemu dovozu a v červenci k nám bylo dovezeno 859,7 t za 19,02 Kč/kg. Dovoz vaječné hmoty se snížil o 6% na 613,5 t.

Graf č. 2: Dovoz vajec ve skořápce v červenci 2018

dovoz-vajec

 

Vývoz vajec

Vývoz vajec ve skořápce se v červenci 2018 zvýšil o 1 %, tj. 7,5 t na 1 448,2 t. V porovnání s červnem 2018.  Na celkovém objemu vývozu se čerstvá konzumní vejce podílela z 38 %, tj. 555,4 t v hodnotě 9,2 mil. Kč. Naopak vývoz vaječné hmoty se snížil o 19,1 t na 130,2 t v hodnotě 6,4 mil. Kč, což je pokles o 13%. Hlavními zeměmi, kam se vyváží vaječná hmota jsou Slovensko (18%), Lotyšsko (17%), Německo (11%), Litva (5%). Zastoupení jednotlivých zemí podílejících se na vývozu je znázorněný v následujícím grafu.

Graf č.3: Vývoz vajec ve skořápce v červenci 2018

vyvoz-vajec

 

Ceny krmných směsí pro nosnice se zatím nezvyšují

Letošní červencová cena kompletní krmné směsi pro nosnice se meziročně zvýšila o necelé 1%, tj. 53,6 Kč/t a dosahovala tak hodnoty 5844 Kč/t. V porovnání s červnem letošního roku nedošlo k téměř žádné změně. Vzhledem k vývoji letošních žní se ceny krmných obilovin první dva letní měsíce téměř nezvýšily. Významný nárůst byl ovšem zaznamenán v sousedním Německu.

 

Graf č.4: Vývoj cen krmných směsí pro nosnice

vyvoj-cen-krmne-smesi

 

 

Marcela Otrubová

zdroj: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F07%2F1537800453808.pdf
foto: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/eggs/