Podpora rozvoje zpracování masa

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa

Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod.

Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek

Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků, sdílení příkladů dobré praxe, spolupráci zemědělců a zpracovatelů, možnosti finančních odpor z PRV.

Program semináře:

Registrace 09:00 – 09:30 hod.

Dopolední blok 09:30 – 12:00 hod.

• Představení Celostátní sítě pro venkov, aktivity v roce 2018/2019

• Zpracování masa na farmě, odbyt z farmy, přehled legislativy

• Možnosti spolupráce zemědělec/zpracovatel masa, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ)

• Příklady úspěšných realizací faremního zpracování (v rámci PRV i z jiných zdrojů)

• Diskuze

Oběd: 12:00 – 12:45 hod.

Odpolední blok 12:45 – 15:00 hod.

• Prezentace hostitelské farmy: Mitrovský dvůr (rozvoj, činnosti)

• Prohlídka farmy a provozů

• Diskuze

 

Přednášející

Milan Kouřil, odborný poradce

Ivan Hrbek, poradce, předseda Svazu faremních zpracovatelů

Robert Zelený (Mitrovský dvůr)

 

Program akce, lektoři, pohoštění (1x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Více informací ZDE

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz

 

Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách – Cyklus seminářů Management podniku od A do Z

Celý projekt 6 seminářů je kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru. Vzdělávací aktivity jsou tematicky vzájemně propojeny tak, aby účastník, který absolvuje všechny (či většinu z nich), získal kompletní znalosti o managementu farmy (podniku) od A do Z a dostalo se mu také dalších kvalitních a praktických informací (jak zpracovávat svou produkci, jak spolupracovat, jak balit výrobky, jak je prodávat, propagovat apod.).  Účastníci obdrží na každém semináři pracovní listy (doplněk informací k aktuální přednášce)

2. setkání z cyklu na téma Zpracování živočišné produkce, požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce proběhne 30. dubna 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Farma Drysice, Drysice 110, 683 21 Drysice

Více informací ZDE

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz