Svaz ekologických zemědělských zemědělců PRO-BIO ve spolupráci s ministerstvem zemědělství vás zve na seminář ZPRACOVÁNÍ MLÉKA NA EKOFARMÁCH OD LEGISLATIVY AŽ PO DISTRIBUCI ZÁKAZNÍKŮM v rámci Projektu Ministerstva zemědělství NA PODPORU A ODBYTU MLÉKA.

Seminář se bude konat 25.10.2018 od 9.00 v Restauraci a penzionu u Vítovců v Sušici (Americké armády 81). Součástí bude i exkurze na rodinnou farmu Melcher (Červené Dvorce 11).

PROGRAM:

9.00 – 9.15 prezence

9.15 –11.30 Praktická část*, Blanka Hrbková, Ing. Ivan Hrbek, poradce pro EZ
výroba sýru řemeslným způsobem, pařené sýry ve faremním zpracování, pro a proti, možnosti, označování

11.30 –13.45 Teoretická část*, Ing. Ivan Hrbek, poradce pro EZ

nová legislativa faremního zpracování, metodická příručka MZE pro faremní a řemeslné zpracování mléka, tradiční způsoby zpracování mléka, podniky s malým objemem výroby, podniky v oblastech s omezujícími zeměpisnými podmínkami, pojízdné a přechodné prostory, označování mléčných výrobků, nové definice některých výrobků, uvádění mléčných výrobků na trh, marketing

14.00 Exkurze na Rodinnou farmu Melcher

* Teoretická a praktická část se budou prolínat

Přihlášky posílejte na jan.smesny@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 606 040 999. Seminář je bezplatný, dopravu si hradí každý účastník sám. Občerstvení v BIO kvalitě zajištěno.

Marcela Otrubová

zdroj: https://pro-bio.cz/kalendar-akci/