Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.,Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), Asociací místních potravinových iniciativ (AMPI), farmou Lukava, spolkem Centrum slezského norika (CSNs) a firmou Kolman – stroje za koně si Vás dovolují pozvat na seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě, který se koná ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 8:30 hodin v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně

Program

08:00 – 08:30        prezence účastníků

08:30 – 09:00        zahájení semináře, pozdravení účastníků  (Ing. Jiban Kumar, Ph.D. – ředitel VÚRV)

09:05 – 09:30        Vraťme se ke starému, bude to pokrok (Ing. Martin Káš, Ph.D., VÚRV)

09:30 – 10:10        Výhody moderního organického zemědělství z pohledu půdního mikrobiologa (Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU)

10:10 – 10:30        přestávka na občerstvení

10:30 – 11:00        Agrolesnictví – novinka nebo návrat k tradicím (doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., ČSAL)

11:00 – 11:30        Zkušenosti s aplikací agrolesnických systémů pro udržitelné zemědělství (Ing. Radim Kotrba, Ph.D., ČSAL)

11:30 – 12:00        Komunitou podporované zemědělství (KPZ) – jídlo jako vztah (Mgr. Jan Valeška, AMPI)

12:00 – 12:30       Praktické zkušenosti s KPZ z pohledu farmáře a koordinátorky komunity (Ing. Martin Rosenbaum, farma Lukava, Ing. Šárka Krčílková, AMPI, CooLAND)

12:30 – 13:10       oběd

13:10 – 13:30       společný průvod s koňmi na pole

13:30 – 15:30       komentovaná praktická ukázka práce chladnokrevných koní na poli – sečení vojtěšky, otáčení sena, nahrabování sena

komentáře:
koňské pohonné jednotky (potry) – představení koňostroje (Jan Kolman)
slezský norik – rodinný farmářský kůň (J. & J. Svobodovi, CSNs)
situace s koňmi na poli v ČR a ve světě (Ing. Martin Rosenbaum, farma Lukava)

diskuse a zakončení semináře

Účast na semináři je zdarma.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.