Kulhání ovlivňuje dobré životní podmínky zvířat, jejich zdraví, produkci i reprodukci.  Chov skotu v podmínkách sucha a čistoty je dobrým principem prevence DD, která je nejčastější příčinou kulhání, proto při navrhování rekonstrukcí a nových stájí sledujte moderní trendy.

Strategické kroky k udržení zdravých končetin

Vhodné prostředí dokáže zajistit polovinu úspěchu. Zdraví zvířat prostředí ovlivňuje zásadně a u končetin to platí dvojnásob. Preventivní strategie lze rozdělit do tří oblastí: management ustájení, výživa a péče o paznehty.

Pohodlí na prvním místě

Podlaha patří mezi jeden z klíčových prvků ve stáji a musí dojnicím zajišťovat bezpečný přesun. Zvláštní pozornost vyžadují místa, kde se krávy pohybují nejvíce.  Dalším důležitým prvkem je dobře navržená volná stání, která jsou dobře udržované. Kráva musí mít možnost snadno vstoupit, lehnout si, vstát a pak stání opustit. Dobrou kontrolou komfortu stáje je doba 2 hodiny po dojení, kdy by měla většina krav odpočívat na stání. Krávy, které stojí v chodbičce neúměrně dlouhou dobu, nadměrně zatěžují paznehty, což následně vede k dalším problémům.

Výživa jako jeden z klíčových faktorů

Výživa má zásadní vliv na výskyt kulhání ve stádě a v souvislosti s krmnou dávkou si můžeme položit několik základních otázek:

  • Přesouvají se všechny krávy po dojení přímo na čerstvé krmivo?
  • Mohou všechny krávy žrát zároveň?
  • Je krmná dávka správně namíchaná a konzistentně založena po celé délce žlabu?

 Zdravé paznehty začínají v bachoru

 

 

Efektivní péče o paznehty

Kulhání na mléčných farmách rozhodně není jednoduchý problém. Kulhání je ovlivněno mnoha faktory řízení a má dopad na mnoho dalších oblastí. Koupele paznehtů už by měly patřit k pravidelné rutině a stejně tak odborné ošetření paznehtů minimálně dvakrát do roka.

Systém péče o paznehty v chovech skotu

 

6 tipů pro zlepšení prostředí pro dojnice

  1. Sucho a bezpečí s minimalizací emisí amoniaku

TIP FARMSYSTEMU: Aktivní podlaha MAGELLAN GROVE vybavená shrnovací lopatou nové generace zajistí suché a čisté prostředí. Emise amoniaku snižuje až od 45%!

  1. Bezpečné a hygienické lože s ochranou proti proleženinám a obtíženému vstávání

TIP FARMSYTEMU: Lehací matrace nové generace – bezstelivové s latexovou nebo vodní náplní

  1. Pravidelné koupání paznehtů je dnes již rutina v minimálně týdenním rytmu. Zajistěte hladký průběh celé operace instalací automatické lavážní vany.

TIP FARMSYSTEMU: HoofCount – spolehlivé a robustní řešení pro dojírny, OMD i robotické stáje

  1. Prevence DD na robotických stájích je obtížná, protože není příliš příležitost zajistit postřik končetin na dojírně. I zde existuje řešení, které doplňuje automat.

TIP FARMSYSTEMU: BovBooster – automatický postřikovač k robotickému systému a kruhovým dojírnám.

  1. Paznehtářské centrum – v moderních stájích nezbytnost. Ušetříte obrovské peníze pokud vytvoříte paznehtářské centrum vybavené vhodnou klecí a možností rychlého zásahu u podezření na kulhání.

TIP FARMYSTEMU: Klec KE pro paznehtářská centra

  1. Monitorovací systémy – moderní systémy sledující pohybové aktivity zvířat dokáží v některých případech automaticky detegovat poruchy pohybu a upozornit chovatele na podezřelé zvíře.

Chovatele mají celou řádu možností jak účinně zasáhnout dříve než-li se problém přeroste únosnou mez. Zdravé stádo je trvale pod hranicí 5% postižených zvířat. U prvotelek by toto číslo mělo být i pod 2%. Jak jste na tom u vás?  Nechte nám svůj kontakt a spojíme se s vámi. Můžeme pak zkusit jak nám to půjde společně.

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787