V chovech prasat lze využívat dva způsoby podání léků zvířatům, a to přes krmivo nebo ruční podání léčiva do krmení.

Dnes se běžně využívá možnosti podání léků zvířatům přes krmivo. Lze si objednat již medikovanou směs z výroby nebo dodávat léčivo až na místě v okamžiku míchání. Některé krmné systémy nedovolují manuální přidání léčiva. Pak je volba způsobu podání jasná.

V případě ručního podání nemusíme blokovat zásobník krmení pro směs s medikací, která se nesmí dostat do jiného krmení a k jiným kusům než je určená či se v sile smíchat s čistou směsí. Také je toto podání flexibilnější. Léčení se může rychle ukončit či změnit.
Porovnáme-li obě možnosti, pro již namíchané krmivo hovoří vyloučení chyby při dávkování fyzickou osobou, zapomenutí podání. Je to jednoduché, nemusíte nic navažovat, medikace se sype přímo ze sila. Jednodušší evidence podaného léku.

Pokud skladujete léky pro ruční podání, musí být v uzamykatelné místnosti, kde se udržuje stálá teplota (musí se vést denní záznam teploty) a kde jsou příjmové a výdejní štítky. Vše je podrobeno přísné evidenci, kolik jakého léku je přijato, vydáno, na skladě, kolika kusům, jak dlouho a jaké kategorii byl lék podáván.
Nejdůležitější je dodržování ochranné lhůty. Medikovaná zvířata nesmějí být poražena v době trvání ochranné lhůty. Na jatkách probíhají namátkové kontroly a v případě nalezení medikovaného kusu by došlo k zabavení celé dodávky a dalším sankcím.

Každé léčivo má jinou ochrannou dobu, která je uvedena na medikačním předpise, který vystavuje veterinární lékař. Bez tohoto předpisu by směs nemohla být namíchána. Předpis je potřeba evidovat po dobu 5 let. Veterinární lékař určuje také harmonogram a typ léku. Vychází z obecných zásad i z aktuálního stavu zvířat. K tomu mu napomáhají pitvy a výsledky stěrů.

Mezi obecné zásady patří podání léku při stresových situacích jako je např. odstav či převoz na výkrm. Medikuje se plošně a preventivně s ohledem na patogeny vyskytující se aktuálně v chovu (E. coli., streptokoky atd.). Výběr léku také ovlivňuje jeho cena. Pak se také doporučuje další medikace v půlce výkrmu, zhruba při 60 kg hmotnosti. V této době dochází k jakési kumulaci škodlivin v organismu a snížení příjmu krmení. Další medikace je ještě možná na konci výkrmu, ale musí se ohlídat ochranná lhůta a hmotnost zvířat, aby zvířata nepřerostla. 

 Samozřejmostí je léčení při vypuknutí nějaké nákazy. Léky lze podávat i injekčně, ale to by má v kompetenci pouze veterinární lékař.

Foto: <http://www.bizator.com/advert/m1013-2002994978-compound-feeds-and-premixes-for-intensive-fattening-pigs-3-months-from-25-kg-to-110-kg-sell-premix-soybean-deep-hydrothermal.html>