Nejteplejší část roku je za námi a doufejme, že počet somatických buněk (SCC) a výskyt mastitid bude s teplotou klesat. Ale jak víme, léčba mastitidy a sledování počtu somatických buněk je nezbytné po celý rok. Průměrný počet somatických buněk pro rok 2022 byl nejvyšší v pozdních podzimních a zimních měsících roku. Níže jsou uvedeny některé úvahy pro léčbu mastitidy při změně počasí.

Vyhodnocování záznamů o zdravotním stavu dojnic

Přesný problém nelze definovat pokud nejsou data důkladně evidována a následně vyhodnocována. Pravidelně vyhodnocujte vzorky z tanku, individuální počet somatických buněk u jednotlivých dojnic a výskyty klinické mastitidy podle sezóny. Podívejte se na trendy, abyste vyhodnotili zda je nutné přehodnotit péči o vemeno v různých období roku.

Vyhodnocení údajů o kvalitě mléka v delším časovém horizontu může pomoci při plánování managementu zdraví dojnic do budoucna.

Informace jako základ úspěšné léčby mastitidy

Čím více informací o případu mastitidy máme, tím kvalifikovaněji se můžeme rozhodnout o léčbě mastitidy. Určení infekčního patogenu odesláním mléka ke kultivaci nebo pomocí kultivace na farmě poskytuje nejvíce informací při rozhodování o kvalitě mléka. Vedení záznamů o nakažlivých a environmentálních případech může poskytnout další vodítko, když je třeba učinit rozhodnutí o dalších postupech.

Pokud je většina případů mastitid způsobena environmentálními patogeny, je třeba se zaměřit na čistotu krav a životního prostředí. Nárůst nakažlivých patogenů by mohl naznačovat problémy s přípravou dojení v dojírně. Mějte na paměti, že populace bakterií se může během roku měnit.

Bakteriím se daří v různých prostředích

Nelečte všechny patogeny nebo případy mastitidy stejně. Se změnami v prostředí mohou přijít změny v populacích bakterií na farmách. Zdá se, že Klebsiella způsobuje v posledních několika letech více případů mastitidy a pozorujeme především stádová ohniska na jaře. Částečně je to proto, že se Klebsielle daří ve vlhkém prostředí. Během zimy, kdy se pokožka struků stává sušší, můžeme pozorovat zvýšený počet druhů Staph. Léčba těchto typů bakterií musí být specifická v závislosti na bakteriích. Základy managementu by měly zahrnovat udržování krav v čistotě a suchu, osvojení správných postupů dojení, používání aseptických technik při podávání intramamárních preparátů a především sledování bakteriologického pozadí na farmě pravidelným monitoringem mléka z tanku, kultivací dojnic před zasušením a na počátku laktace a léčbu dojnic se zvýšeným počtem somatických buněk

zdroj:  D. NOLAN, Managing Mastitis Through Changing Environments, dostupné z: Managing Mastitis Through Changing Environments | Dairy Herd

foto: redakce