Co to je Intelligence Diagnostics 4 Bulk Tank Test ?

 • Základní pilíř FaSy systému péče o vemeno
 • Specifické, vysoce citlivé kultivační médium uzpůsobené diagnostice z mléčného tanku
 • Umožňuje diagnostiku bakterií, řas, kvasinek, včetně déle rostoucích patogenů (Trueperella)
 • Z 20 mikrolitrů lze získat informace o patogenech obsažených v mléce
 • skládá se z krevního pole + specifická pole

Význam krevního pole v diagnostice

Do 24 hodin na krevním poli naroste patogen vždy, pokud tam je. Když na ostatních polích nenaroste, je potřeba delší doba kultivace. Pokud u krávy s příznaky nic nevyroste, buď potřebuje delší dobu kultivace, nebo už tam patogen není – pouze jeho metabolity, které můžou stále působit zánět. Příkladem může být záchyt E. colli., který může znamenat probíhající vlnu klinických nebo subklinických mastitid. Krevní pole je dále důležité z hlediska konfirmace různých bakterií, které rostou na selektivních půdách. Orientujeme se podle „halo“ které vytváří  některé kolonie a jiné ne. Dále je též poměrně důležitým znakem hemolýza, důležitá zvláště při rozlišení některých stafylokoků. Všechny faktory jsou v dynamickém vztahu, který se může měnit. Šíření jakékoliv nákazy podléhá určitým pravidlům, která jsou dána vlastnostmi jednotlivých faktorů. Díky tomu lze infekce efektivně předvídat a víme kde zasáhnout, aby se řetězec šíření přerušil v dané populaci. Pak je to velmi dobře předvídatelné. Bakterie sama o sobě není vidět, ale lze zviditelnit pomocí kultivací, kde se několikanásobně namnoží.

Co nám tedy ID 4 Bulk Tank Test dokáže odhalit?

 1. Portfolio nepatogenních bakterií – umožňuje hodnotit efektivitu hygienických opatření a přípravků
 2. Portfolio patogenů ve stádě – umožňuje tedy okamžitý přehled o tom, co se ve stádě vyskytuje v daný okamžik
 3. Sledování bakteriální zátěže v čase (pro patogeny i nepatogeny) – během několika dnů lze ověřit efektivitu provedených opatření – sledovat dynamiku v průběhu času, měsíce, čtvrt roku, roku apod.

Jak provést ID 4 Bulk Tank Test?

 • Odběr má svoji přesnou metodiku
 • Iniciální screeningový odběr provedou pracovníci FARMSYSTEMu
 • Pozdější kontrolní odběry je možné provádět na farmě, vyhodnocení však musí proběhnout odborně
 • Frekvence odběru se řídí trendem a aktuálním epidemiologickým statuse stáda – ideálně 2x za rok verifikace v laboratoři, kde se ověří i nastavení antibiogramu
 • ke správnému vyhodnocení je nutné znát velikost tanku a počet somatických buněk ve stádě
 • Bakterie v různých chovech mohou na selektivních médiích růst různě – ID 4 BTT tedy poskytne informaci o bakteriálním pozadí po evaluaci a pomocí metody MALDI je možné sestavit kompletní „katalog“ pro danou farmu

 

Získejte jistotu, že řešíte podstatu poruch zdraví mléčné žlázy

 

 

 

Kdy provádět ID 4  Bulk Tank Test?

 • Kontinuální sledování v určitých časových intervalech
 • V případě podezření na výskyt patogenů, které se nezachytily při kultivaci klinických případů
 • Pokud si chceme ověřit účinnost pre/post dipů nebo desinfekce

Jsou bakterie, které se nezachytí při první kultivaci, proto je vhodné provést ze začátku ID 4 BTT častěji, aby se výskyt dané bakterie vyloučil.

Proč používat odlišná kultivační média během laktace a v období před zasušením a krátce po porodu?

DCFC – média jsou ještě více citlivější k určitým druhům bakteriím, které je potřeba zachytit a ne vždy se to daří a jsou pak velmi problematické při ozdravování stáda ( St. Uberis, St. Agalactiae). Léčba je možná pouze před zasušením a brzy po porodu je potřeba přerušit přenos ze zvířete na zvíře. St. aureus se vylučuje velmi sporadicky. Prvotelky mohou být časté přenašečky st. Aureus a je proto nesmírně důležité je testovat ihned po porodu.

Jak se připravit na neantibiotické zaprahování?

 

 

Podrobněji je tato problematika rozebírána na webináři: https://webinare.fasy.cz/

foto: pixabay.com