Aktuální situace je taková, že se provádí málo preventivních analýz, ale hodně klasických kultivací ve chvíli, kdy už je kráva nemocná. Nebylo by lepší to dělat naopak?

Nelze říct, která analýza je lepší. Každá metoda je totiž určena pro něco jiného. Při klasické kultivaci se vzorek odebírá u konkrétního, již nemocného zvířete a odhaluje se příčina, která způsobila akutní zánět. Na rozdíl od toho, preventivní analýza ID 4 Bulk Tank Test reflektuje obraz celého podniku a analyzuje se směsný vzorek od všech krav. Samozřejmě je důležitá léčba, nicméně zdravé stádo by se mělo udržovat od samého začátku. Předem odhalit kritické kontrolní body v chovu, zaměřit se na jejich sledování a prevenci vzniku možných komplikací. Právě to umožňuje ID 4 Bulk Tank Test.

Až se odstraní primární kritický bod, nemusí se již  patogen, který byl jakýmsi spouštěčem akutního zánětu, projevit a zvíře tak nebude zatěžováno působením léčiv.

Zajímavým poznatkem z praxe je, že ne vždy patogen, který byl vykultivován při klasické analýze a způsobil akutní zánět je primárním problémem v chovu. Zvíře bylo původně oslabeno vlivem jiného patogenu a to se mohlo projevit subklinickým zánětem. V danou chvíli byla kráva náchylná k působení dalšího patogenu, který právě mohl zapříčinit tento akutní zánět. Jako příklad z praxe se uvádí špatná péče o pokožku, která vyvolala oslabení zvířete koaguláza-negativními stafylokoky. V tu chvíli bylo náchylné ke vlivu dalších patogenů a výskyt  Streptococcus uberis v chovu způsobil akutní zánět organismu.

Odhalte nejkritičtější místa v chovu

Preventivní analýza 4 ID Bulk Tank Test odhalí, kde se skrývá problém v chovu. Po odběru směsného vzorku z tanku daným způsobem a následné kultivaci, se výsledky vyhodnotí a vypracuje se protokol. Protokol obsahuje seznam stanovených nejkritičtějších patogenů v chovu, které jsou seřazené od nejdůležitějšího. Ke každému patogenu je přiřazena míra rizika, vysoká, střední nebo nízká. Stanovené patogenní mikroorganismy ukážou na kritické body v chovu, na které je třeba se zaměřit, např. čistota stáje, práce lidí na dojírně, krmení, chlazení mléka nebo i problém související s potrubím. Na základě protokolu se vytvoří společně se zootechnikem preventivní opatření pro konkrétní chov, která se musí zařadit do celého systému managementu farmy.

Danou metodu testování je samozřejmě vhodnější zavést již od začátku působení podniku, aby nenastaly problémy a dobré výsledky se udržely. V momentě, kdy už se nějaký problém vyskytl, tak nad testováním a analýzou rozhodně neváhejte.

Mějte zvířata zdravá a udržujte jejich zdraví. Pak nebudete muset řešit léčení a například plošné podávání antibiotik při zaprahování.

Bylo by chybou si myslet, že jednorázové testování stačí. Krávy jsou živí tvorové a jejich osídlení mikroorganismy se neustále mění. Kromě toho i patogeny se nějakým způsobem vyvíjí a adaptují.  Za vhodné se považuje pravidelná analýza jednou za měsíc, nejlépe jednou za dva týdny, aby se sledoval progres.

Text a foto:

Maria Davydova

maria.davydova@agropress.cz, +420 774 051 506

Zuzana Jakubcová

zuzana.jakubcova@farmsystem.cz, +420 601 500 526

Zeptejte se

Položit otázku
Odeslat dotaz