Potřeba snižování antibiotik v živočišné výrobě se nevyhýbá žádnému odvětví živočišné výroby. V chovech dojného skotu jsou častým důvodem k aplikaci antibiotik zdravotní problémy s mléčnou žlázou a období zaprahování. V obou případech lze udělat mnoho opatření, tak aby k aplikaci antibiotik vůbec docházet nemuselo. Dalším závažným důsledkem použití antibiotik je dočasné vyřazení dojnice z dodávek mléka do mlékárny a tím i následné snížení zisku.

Mléčná žláza je dennodenně v kontaktu s patogeny z vnějšího prostředí a záleží na mnoha okolnostech, zda patogen způsobí zdravotní komplikace nebo ne. Existuje několik způsobů, jak zjistit, které patogeny náš chov nejvíce ohrožují, ale důležité je především porozumět celkovému managementu stáda a správně interpretovat získaná data a výsledky směrem ke snížení spotřeby antibiotik.

Obsah kurzu

Biologické základy mastitid – porozumění vzniku mastitidního onemocnění

Postupy základního monitoringu – jak efektivně pracovat a zaznamenávat data týkající se správné kontroly bez ATB zaprahování, ale i klasického mastitidního onemocnění v průběhu laktace

Příprava stáda na bez ATB zaprahování – analýza možností stáda v dané chvíli, nastavení dílčích kroků a konečného cíle

Progresivní navyšování krav zaprahovaných bez ATB –  modelové příklady, jak postupovat v různých stádech s maximálním možným navyšováním krav vhodných k neantibiotickému zaprahování

Výběr zvířat pro účely bez ATB zaprahování na základě vyhodnocení dat – základy faremních kultivací s důrazem na kultivace před zaprahováním a po otelení. Správné využití kultivací během laktace a úskalí správného určování patogenů.

Sestavení správného protokolu léčby s důrazem na léčbu krav v podobě stání na sucho – jak efektivně využívat výsledky faremních kultivací k sestavení smysluplného protokolu léčby.

Vyřazování krav ze se stáda dle FaSy Step-by-step protokolu – jaké parametry brát v úvahu a jak pracovat s daty včetně dat o kultivacích.

Preventivní opatření v jednotlivých sekcích farmy na základě „obrazu“ BTT – jaké klíčové parametry nastavit pro danou farmu a jak se dostat k informacím, které mi to umožní

Nastavení jednotlivých biosekuritních zón – nastavení biosekuritních zón, snižování infekčního tlaku a rizik přenosu a vzniku nových onemocnění.

Naučíme Vás, jak mít ve stádě  trvale zdravá zvířata!