Mastitidy způsobené Klebsiella spp., jsou považovány za nově se objevující problém spojený s kontaminovaným prostředím. Problémem těchto bakterií je, že špatně reagují na léčebnou terapii. Mastitidu způsobují především dva kmeny Klebsiell –  primárně  K. pneumoniae nebo příležitostně K. oxytoca. V průzkumech stád a jejich prostředí byly tyto bakterie izolovány z 81% vzorků výkalů odebraných od zdravých krav.

Obr.č.1: V pravé dolní třetině je uprostřed Klebsiella pneumoniae a nad ní Klebsiella oxytoca kultivované na ID 4 Bulk Tank Testu

Jakmile se Klebsiella dostane do prostředí, osídlí podestýlku fekální kontaminací bez ohledu na její typ. Infekce koliformními bakteriemi mají za následek uvolnění LPS  a aktivaci imunitního systému, což následně vede k vysokým hladinám pro a anti-cytokinů v mléce. Koncentrace cytokinů v mléce jsou vyšší po intramamární infekci Klebsiella spp. než E. coli a systémové cytokiny také přetrvávají déle u krav infikovaných Klebsiellou spp. než u infekcí E.coli.

Základní stádo

Studie byla provedena na univerzitním výukovém a výzkumném stádě, které bylo složeno ze 400 dojnic, z nichž 90% bylo holštýnských a 10% krav plemene Jersey. Krávy byly ustájeny ve čtyřřadé stáji s volným stáním. V lehacích boxech byla matracová základna a boxy byly přistýlány recyklovaným pevným hnojem*, který měl přibližně 35% sušiny. Zadní část boxů se ručně čistila 3x denně a nová podestýlka se přidávala každé 2-3 dny. Krávy byly pravidelně očkovány vakcínou J5 Bacterin podanou v období stání na sucho 30 ± 3 dny před otelením. Březí jalovice byly vakcinovány 60 ± 3 dny před otelením a 30 ± 3 dny před otelením. Všechny laktující krávy byly opakovaně vakcinovány 30 ± 3 a 90 ± 3 laktační den.

Tab.č.1: Počet případů mastitidy způsobených Klebsiella spp. podle pořadí laktace, skóre závažnosti  konečný výsledek

Pořadí laktace Počet dní v laktaci Celkem
1-100 101-200 201-300
1 1 0 3 4
2 6 3 5 14
3+ 9 10 5 24
Skóre závažnosti 1 3 3 4 10
2 5 3 6 14
3 8 7 3 18
Výsledek vyléčeno 7 5 6 18
prodáno 4 6 6 16
úhyn 5 2 1 8

Odběr vzorků

V období od 1.července 2013 do 1. října 2014 byly vyhodnoceny vzorky mléka od 287 krav a u 42 krav bylo během tohoto období diagnostikována 50 případů mastitidy Klebsiella spp., což představovalo 14% všech případů mastitidy. Většina případů Klebsiella spp. byla diagnostikována v letních měsících, především v červenci. Ze 42 krav infikovaných Klebsiella spp. Byly 4 krávy (9,5%) na první laktaci, 14 na druhé laktaci (33,3%) a 24 z nich na třetí a další laktaci (57,2%). Nejmarkantnějším klinickým příznakem mastitidy způsobené Klebsiella spp., byla snížená produkce mléka. Mnoho krav bylo identifikováno zaměstnanci farmy právě kvůli prudkému poklesu mléka a přítomnosti horké a tvrdé postižené čtvrti. Průměrně byl v den diagnózy denní nádoj o 35% nižší běžná produkce.

Porovnání průběhu užitkovosti u krav postižených mastitidou způsobenou bakteriemi Klebsiella spp. a E. colli

Průměrná produkce mléka v testovací den před diagnózou mastitidy byla 40kg v rozmezí 20,9-53,6/den. Pro 22 ze 42 diagnostikovaných krav byly k dispozici individuální záznamy denního nádoje. V den, kdy byla dojnicím diagnostikována mastitida, byla jejich průměrná produkce 11,5kg, což je pokles o 65%. Z 22 dostupných záznamů je 15 krav, které dál zůstaly ve stádě a 7, které byly následně vyřazeny. Dojnice, které ve stádě zůstaly, měli průměrnou produkci před mastitidou 36,5kg. V den diagnózy mastitidy byla jejich průměrná produkce mléka 14,3kg a 7 dní po mastitidě 26,3kg. U vyřazených krav byla užitkovost před onemocněním mastitidou 40kg, v den diagnózy 4,4kg  a 7 dní po vyléčení byla jejich užitkovost 1,1kg.

Navzdory vakcinaci  bylo za období této studie identifikováno 83 krav s mastitidou způsobenou E.colli. Ze všech případů uhynula pouze 1 kráva a 14 (15%) bylo vyřazeno. To je výrazně nižší procento než u infekcí Klebsiella spp. Krávy s diagnostikovanou mírnou nebo středně těžkou infekcí E.colli dojily průměrně 39,3kg, v den diagnózy mastitidy produkovaly průměrně 16,5kg mléka a 7 dní po léčbě dojily průměrně 32,5kg mléka. Krávy s těžkou formou infekce dojily před onemocněním 37,8kg mléka, v den diagnózy 8,8kg a 7 dní po vyléčení 23,6kg mléka.

Výsledky měření byly porovnávány u krav s diagnózou E.colli a klebsiella spp. U obou patogenů byla podobná pravděpodobnost rozvoje těžké klinické mastitidy. Pokud však byla diagnostikována infekce způsobená Klebsiella spp, byla u krav o 5,5x vyšší pravděpodobnost vyřazení a 19x vyšší pravděpodobnost uhynutí nebo vyřazení.

Léčba

Léčba jednotlivých krav  byla založena na každodenních fyzických vyšetřeních, využití vlastní kultivace mléka a použití záznamů na farmě, včetně individuální denní hmotnosti mléka. Při úvodním vyšetření bylo každému případu mastitidy přiděleno skóre závažnosti a léčba na základě skóre závažnosti, s výjimkou antibiotické terapie IMM, která byla pozastavena, dokud nebyly k dispozici výsledky kultivace.

*část kapaliny obsažená v hnoji se extrahuje pomocí šnekového nebo válcového lisu. Tekutá frakce hnoje se běžně používá jako organické hnojivo na polích. Zbylá pevná frakce může být okamžitě použita jako podestýlky nebo je dála zpracována různými metodami zrání.

Klebsiella na kultivačním médiu

zdroj: Michael D. Kleinhenz, Case report: Management of Klebsiella spp mastitis on a dairy farm, THE BOVINE PRACTITIONER-VOL. 53, NO. 1

foto: redakce