V rámci podpory české produkce, ke které nabádáme v každém článku ohledně zemědělských produktů, přinášíme další článek. Tentokrát se zaměříme na vejce.

Opakování terminologie: vejce x vajíčko!

Vejce: produkt samičího reprodukčního cyklu drůbeže – ano, to které konzumujeme

Vajíčko: samičí pohlavní buňka


Jaké označení nalezneme na vejci?

Obr. č. 1 Co nalezneme na vejci

vejce

-> Metoda způsobu chovu:

0 – chov nosnic v ekologickém zemědělství

1 – chov nosnic ve volném výběhu

2 – chov nosnic v halách

3 – chov nosnic v klecích (obohacené klece)

-> Kód země původu:

CZ – Česká republika

PL – Polsko

atd.

-> 4 místné číslo – Registrační číslo chovu


Jaké označení nalezneme na obalu?

-> Hmotnostní třídu -> dle velikosti rozdělujeme velikost a hmotnost vajec do 4 kategorií:

XL = velmi velká, hmotnost > 73 g

L = velká, hmotnost 63 – 73 g

M = střední, hmotnost 53 – 63 g

S = malá, hmotnost < 53 g

-> Jakostní třídu

Jakostní třída I.

Do jakostní třídy I. zařazujeme vejce čerstvá EXTRA A a vejce čerstvá A. Hlavní rozdíl mezi třídou EXTRA A a A je v době, které uplyne od snesení vejce. U EXTRA A musí být vejce vytříděna do 48 hodin a prodána do 7 dnů po snášce. Jestliže se do 7 dnů neprodají, jsou nazvána jako vejce jakostní třídy A. Vejce této jakostní třídy jsou čistá, nepoškozená a normálního tvaru. Vejce této skupiny musí být hmotnostně roztříděna. Schválené označení je kruh o průměru 12 mm.

Jakostní třída II.

Tzv. vejce B. Do této jakosti zařazujeme vejce chladírenská a vejce konzervovaná. Chladírenská vejce jsou skladována při teplotách – 1,5 °C až +5 °C s relativní vlhkostí 75 – 85 %. Trvanlivost konzervovaných vajec byla prodloužena prostřednictvím směsí plynů. Vejce jsou většinou slabě znečištěna, skořápka může mít malé deformace. Cizí tělíska jsou nepřípustná, stejně jako cizí pach. Schválené označení je kruh o velikosti 12 mm s tiskacím písmenem B. Chladírenská vejce jsou označena trojúhelníkem a konzervovaná vejce kosočtvercem.


Prodej vajec ze dvora

Dáváte přednost nákupu přímo od zemědělce/farmáře a zajímáte se o tuto problematiku? Doporučujeme Vám přečíst článek Podmínky prodeje ze dvora.


Doplňující informace

Věděli jste, že se v České republice nesmí na trh uvádět vejce vodní drůbeže? Na vině je mikrobiální riziko.

Věděli jste, že minimální trvanlivost konzumních vajec je 28 dní ode dne třídění?

Věděli jste, že umyté vejce se přeřazují do jakostní skupiny B?

Věděli jste, že optimální teplota skladování vajec je 5 – 8 °C?

Věděli jste, že chladírenské vejce lze skladovat až 6 měsíců?

Jak poznáte čerstvé vejce? Lze provést jednoduchý test se sklenicí vody. Jestliže vejce vložíte do vody a klesne ke dnu, kde zůstává ležet vodorovně. Jedná se o čerstvé vejce. Jestliže se opírá o dno špičkou. Máte doma vejce, které je staré kolem 7 dnů. Jestli se vejce plně vznáší ve vodě, je staré několik týdnů. 😉

Lucie Rysová