Charakteristika plemene

Masné rohaté plemeno s velmi dobrou mléčností a plodností. Bylo vyšlechtěno ve 40. letech minulého století v Jihoafrické republice křížením místních koz s plemenem bantu, kašmírovou kozou a pravděpodobně i s některými evropskými a indickými plemeny. Kozy jsou většího tělesného rámce s výborným osvalením a pevnou konstitucí. Kohoutková výška v dospělosti je u kozy 50-60 cm, u kozlů je kohoutková výška 70-80 cm. Hmotnost koz v dospělosti je 55-75 kg, kozlů 90-130 kg.

Hlava – mohutná s výrazným čelem a výrazným klabonosem;

Oči – hnědé, mandlového tvaru, ani zapadlé či vystupující (modré zbarvení očí je vyřazovací znak); Uši – středně dlouhé, široké, svislé bez jakýchkoli srůstů; Rohy – u obou pohlaví, hrubší, dobře tvarované, zahnuté dozadu v linii krku, neměly by však těsně přiléhat ke krku a ani vybočovat;

Krk – střední délky, silný;

Trup a končetiny – trup je středně dlouhý s dobře utvářenými zmasilými plecemi a kýtami, hrudník je široký a hluboký, hřbet je zmasilý, mírně prohnutý, přecházející v mírně sraženou záď, přední a zadní končetiny jsou rovné střední délky, svalnaté s dobře utvářenými spěnkami;

Srst a zbarvení – srst je krátká, jemná, lesklá, kůže je volná, zbarvení hlavy je červenohnědé s bílou pravidelně utvářenou lysinou, uši a krk jsou zbarvené červenohnědě, ostatní zbarvení těla je bílé;

Vemeno – střední velikosti, pravidelně utvářené, prostorné, dobře připevněné s dostatečně vzdálenými dvěma struky, pastruky nejsou vyřazovacím znakem;

Varlata – dvě velká, souměrná s úměrně tvarovaným žlábkem na vrcholu šourku.

Chovný cíl

Plemeno je vhodné pro křížení s dojnými plemeny koz na zkvalitnění zmasilosti kůzlat. Přírůstek kůzlat ve 100 dnech věku by měl dosahovat kolem 200 g/den. Populace burských koz bude šlechtěna na masnou užitkovost, dále plodnost, mateřské vlastnosti, zdraví, životnost kůzlat, tělesný rámec a dlouhověkost.

Plodnost na okozlenou kozu v % Odchov kůzlat v % Hmotnost kůzlat ve 100 dnech v kg Věk v měsících pro zařazení do plemenitby Živá hmotnost v kg při zařazení do plemenitby
kozičky kozlíci kozli kozy kozli kozy
200 180 25 23 nad 12 nad 12 50 45

 

Zdroj: Šlechtitelský program plemene Koza burská (BU)

Foto: Archiv SCHOK z.s.