Každý zootechnik by měl být vybaven tužkou, notesem a kalkulačkou. Po převlečení se můžeme odebrat na chlév. Při vstupu na chlév dezinfikujeme boty, poté zkontrolujeme teplotu na ovládací jednotce ventilace, případně ji upravíme, zkontrolujeme tepelné chrániče ventilátorů. Pokud vejdeme na chlév a něco se nám ohledně ventilace nezdá, je tam pocitově tepleji či zima musíme zkontrolovat čidla a jednotlivé ventilátory. Čidla lze vyzkoušet namočením do teplé vody – zda ukáží vyšší teplotu. Ventilátory by se měli otáčet rychlostí odpovídající procentům, které ukazuje ovládací jednotka. Většinou ale nalezneme ne úplně se točící ventilátor. Osobně se přikláním k vzdušnějšímu nastavení, aby bylo na chlévě pokud možno sucho, ale pozor na průvan. Musí se mi tam dobře dýchat a být mi příjemně. Toto je ovšem problematické především v letních a zimních měsících.

Pak už následuje samotná prohlídka zvířat. V každém kotci kontrolujeme zdravotní stav zvířat. Pokud jsou zvířata umazaná od krve, hledáme vyhřezlý konečník nebo zraněné zvíře. Díváme se po nafouklých kusech, pomalu rostoucích či chřadnoucích. Sledujeme, zda některé prase nekulhá. Pokud vidíme prase ležet a nejsme si jisti zda nejde o ležáka, musíme do kotce vlézt a prase se pokusit zvednout. Nalezené nemocné kusy vyženeme do separačního boxu. Pokud máme v boxu už nějaké kusy a jde třeba o vyhřezlé konečníky, nechávám zvířata na chodbě, aby se vzájemně nežrala. Zajistí se jim akorát krmení a voda. Při nejbližší příležitosti se posílají na selekci. Je dobré chodit krátce po krmení, kdy jsou zvířata aktivnější a lépe odhalíte ležáka, úhyn či jiný problém.

Dalším důležitým krokem je kontrola stavu koryta, zda je suché, mokré, případně je tam zbytek krmiva nebo je vrchovatě plné. Posloucháme zda nesyčí ventil pokud se jedná o mokré krmení. Pokud je koryto suché nebo přeplněné je nutné překontrolovat krmný ventil. V případě malého množství krmiva přidáme na ventil množství krmné polévky, pokud je zbytek naopak velký ubereme množství krmení, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám a překrmování. Množství krmení v korytě a složení polévky je alfou a omegou výkrmu. Kontrolu stavu koryta doporučuji provádět pravidelně ve stejnou dobu jedním člověkem prostě jedním okem.

Při průchodu chlévem zkontrolujeme napáječky, zda nějaká neteče, není děravá, nekapou kohouty. Kontrolujeme nastavení klapek, zda jsou v jednotné rovině, zda postavení odpovídá pozici servomotoru.

Každá stáj má svou určitou technologii, která je při obchůzce potřeba zkontrolovat. Patří sem i stav roštů a hladina kejdy.