Aneb jak si správně vyložit Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a související vyhlášky.

Protože i v legislativě dotýkající se evidence a označování zvířat dochází často k úpravám, je zde malý přehled praktických informací. Podle Zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat mezi označovaná zvířata patří:

 • tuři, koně, osli a jejich kříženci, prasata, ovce a kozy, běžci a zvěř ve farmovém chovu,

mezi evidovaná zvířata patří:

 • označovaná zvířata, plemenné a neplemenné ryby a drůbež.

Veškeré změny je chovatel povinen hlásit v termínech uvedených níže pověřené osobě – Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Tato pravidla se nevztahují na chov jednoho prasete určeného k domácí porážce.


EVIDENCE DRŮBEŽE

Drůbež evidujeme pouze za těchto podmínek:

 • chováme nejméně 500 ks drůbeže,
 • nebo chováme nejméně 100 ks drůbeže s produkcí násadových vajec,
 • nebo chováme nosnice kura domácího s produkcí konzumních vajec určených k uvedení na trh.

Evidence drůbeže:

 • registr drůbeže v hospodářství – počet zvířat v jednotlivých halách, evidují se i přesuny mezi halami.

Hlášení ČMSCH:

 • u hejna s produkcí vajec – veškeré změny hlásíme 1x za měsíc, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce,
 • ostatní evidované chovy – hlášení při zaevidování a dále při změnách, např. změně počtu hejn.

OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE BĚŽCŮ

Každé kuře musí být označeno nejpozději do doby, než opustí hospodářství, ve kterém se narodilo. Nejpozději však do 6 týdnů věku. Označování u běžců se liší dle druhu:

 • pštros dvouprstý, nandu pampový – plastová známka do pravé křídelní řasy,
 • emu hnědý – plastová známka do kůže šíje v dolní části krku.

Evidence běžců:

 • stájový registr běžců – evidujeme jednotlivá zvířata.

Hlášení ČMSCH – veškeré změny hlásíme 1x za měsíc, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.


OZNAČOVÁNÍ JELENOVITÝCH A MUFLONŮ VE FARMOVÉM CHOVU

Jelenovití a mufloni se označují jednou plastovou ušní známkou. Musí být označeni před opuštěním hospodářství, ve kterém se narodili a to i po jejich odlovení.

Evidence jelenovitých a muflonů ve farmovém chovu:

 • registr zvěře v hospodářství – evidujeme počet kusů od každého chovaného druhu.

Hlášení ČMSCH – veškeré změny hlásíme 1x za měsíc, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.


MVDr. Zuzana Nováková