Firma Mikrop Čebín a.s., je přední tuzemskou společností, která působí v oblasti vývoje, výroby a distribuci minerálních a minerálně-vitamínových premixů a směsí pro výživu všech druhů hospodářských zvířat. V současnosti v naší firmě pracuje více než 20 vysoce kvalifikovaných specialistů na výživu skotu, kategorii telat nevyjímaje. V oblasti odchovu telat nabízíme chovatelům komplexní zootechnicko-výživářský servis. Naše firma má ve svém portfoliu produkty ucelené řady pro odchov telat, tj. od mléčných krmných směsí, přes starterovou výživou, minerální premixy, medikované směsi až po specifické výrobky používané k prevenci a podpůrné terapii průjmových onemocnění u telat.

Z tuzemského průzkumu uskutečněného v oblasti zdraví telat v roce 2013 vyplynulo, že nejčastějším problémem, který trápí více než 130 chovatelů dojeného skotu, patří v 46,7 % chovů průjmová onemocnění.  

S průjmovými onemocněními telat se v současnosti setkáváme v chovech, kde lze nalézt rezervy jak v oblasti managementu krav v období stání na sucho (zoohygiena ustájení, kvalita krmné dávky aj.), tak i v poporodní péči o telata (nedostatečné ošetření narozených telat), v mlezivové a mléčné výživě, zoohygieně ustájení, kvalitě chovného prostředí a v chovech s vysokým infekčním tlakem.

foto1-146

Průjmová onemocnění, která postihují telata zejména v období jejich prvního měsíce života, jsou obvykle multifaktoriální.  V obecném smyslu je můžeme rozdělit na průjmy alimentární (dietetické) a průjmy infekční, které jsou vyvolané celým spektrem mikroorganismů (rota- a coronavirové infekce, E. coli, salmonely, klostridie, kryptosporidie apod.), byť i zde platí, že jde o spojené nádoby.  V případě dietetických průjmů je častou příčinou nerespektování fyziologických zvláštností telat, a to jak v případě mlezivové, tak i mléčné výživy. To, že telata se rodí téměř bez jakékoliv vlastní imunitní výbavy, je obecně známé, ale i přesto se v chovech setkáváme s podceněním úlohy rutinní kontroly kvality mleziva (refraktometricky, hustoměrem) a dodržování zásad hygieny dojení, uchování a napájení telat mlezivem (fekální kontaminace mleziva, nepravidelné čištění nádob na mlezivo apod.).

Pro zajištění dobré imunitní vybavenosti je nutné, aby tele přijalo již při prvním napojení  max. do 3 hodin kvalitní mlezivo v dostatečném objemu, které zajistí příjem min. 150 až 200 g imunoglobulinů G.

Pokud toto nezvládneme, máme velmi vysokou pravděpodobnost, že telata budou trpět tzv. selháním pasivního přenosu – vyšší náchylnost k infekcím, těžší průběh respiratorních a průjmových onemocnění, negativní ovlivnění užitkovosti, ale i vyšší pravděpodobnost úhynů. V oblasti managementu mlezivové výživy naše firma připravuje v průběhu krátké doby rozšíření produktové nabídky o specifické produkty na bázi mleziva, které pomohou chovatelům udržet dobré zdraví odchovávaných telat.

foto1-412

V případě mléčné výživy je nutné poznamenat, že trávení živin mléčných nápojů probíhá, jak v samotném slezu, tak i v tenkém střevě, přičemž činnost některých trávicích enzymů (např. amyláza) vzrůstá s věkem telete.

 

K nejčastějším chybám v mléčné výživě, a to ve vztahu k průjmovým onemocněním patří:

a) zkrmování netržního mléka bez jeho předchozí úpravy (chemické; tepelné ošetření);

b) zkrmování mléčných krmných směsí (MKS) s vysokým obsahem rostlinných komponent, které tele v prvních 2. až 3. týdnech neumí trávit;

c) nedodržování poměru míchání MKS s vodou (vysoký obsah sušiny v litru nápoje) nebo s netržním mlékem;

d) velmi rychlý přechod z nativního mléka na MKS;

e) zkrmování vyšších objemů mléčného nápoje ve velmi krátkých časových rozestupech;

f) napájení telat z volné hladiny (velmi rychlý příjem mléčného nápoje);

g) nedostatečná hygiena nádob a pomůcek pro krmení telat;

h) nevhodná teplota mléčného nápoje,

i) časné podání vody po zkrmení mléčného nápoje apod.

 

Častou příčinou primárních nutričních průjmů bývá rychlá pasáž mléčného nápoje přes vlastní slez, a to bez jeho dostatečného natrávení a koagulace. Pokud je pasáž mléčného nápoje příliš rychlá, vzrůstá i riziko přetížení tenkého střeva laktózou. Nestrávená laktóza ve střevě pak slouží jako velmi dobré živné medium mnoha patogenům.

Pokud dojde k devastaci střevní sliznice přemnoženými patogeny, dochází ve střevě i k dalšímu snížení efektivity trávení laktózy a dalších živin, a to při současném zhoršování samotného průjmu (penetrance vody do střeva).

V tomto směru je tedy na chovateli, aby eliminoval působení jakýchkoliv stresových faktorů v oblasti mléčné výživy telat. Současně musí chovatel také přijmout rychlá opatření, která zabrání nežádoucí velmi silné dehydrataci organismu telat. V rámci naší firemní strategie je doporučováno, aby chovatel v případě průjmových onemocnění pokračoval nadále v mléčné výživě telat, a to po předchozí kontrole a vyloučení chyb spojených s kvalitou a množstvím mléčného nápoje. Vynechávání mléčné výživy u telat při průjmech po dobu několika dní je kontraproduktivní, protože tele mimo zdroj solí a glukózy nepřijímá žádné další živiny (tuk, bílkoviny) a prohlubuje se u něj negativní energetická bilance.

img_6464

V portfoliu naší firmy jsou nabízeny dva přípravky pro rehydratační terapii, a to Glucosol – N  a Mikrop Herb Revital. Přípravek Glucosol se dává v rámci rehydratační terapie telatům min. 2×, lépe však 3× denně s tím, že časový odstup od podání mléčného nápoje by měl být optimálně 3 až 4 hodiny. Tento přípravek není mísitelný s mléčnými nápoji, protože jeho alkalizační bází je hydrogen uhličitan sodný. Glukosol doporučujeme preventivně podávat telatům také jako iontový nápoj, a to zejména v době vysoké stresové zátěže (odstav, přesuny na farmách apod.). Dalším přípravkem pro telata je Mikrop Herb Revital, který obsahuje rostlinné extrakty a současně i soli a glukózu. Přípravek je možné podávat buď samostatně, nebo jej aplikovat do mléčného nápoje. Vhodný je i do chovů s ekologickým režimem hospodaření. V rámci inovací v oblasti výživy a managementu odchovu telat naše firma chystá pro své zákazníky výrazné rozšíření nabídky produktů a pomůcek pro odchov telat v závěru letošního roku.

 

Bližší informace o firmě, výrobcích, servisu a novinky pro chovatele najdete ZDE