Průjem telat je nejčastější komplikace odchovu telat. Může končit i smrtí zvířete, ale vždy nám snižuje přírůstek váhy a tím i zhoršuje ekonomiku odchovu. A může ovlivnit i budoucí produkci dospělého zvířete. Společnost Lacnea Agri se specializuje na výživu skotu a telata jsou její doménou. Každý den na chovech vyhodnocujeme aktuální stav telat a doporučujeme chovateli možné řešení při problémech jejich odchovu. Hlavní příčiny průjmu telat jsou dietetické nebo technologické chyby a také infekce.

Výživa telat začíná správným podáváním kvalitního mleziva. Bohužel musím konstatovat, že na spoustě farem je to problém. Do 3 hodin po narození by tele mělo přijmout 2 litry mleziva  z prvního podojení otelené krávy a další napojení mlezivem (ne směsným mlezivem) by mělo následovat za 7 hodin v množství 2,5 litrů.

 Pozor na rozmrazovaní mleziv – teplota vodní lázně pro PET láhev s mlezivem by neměla přesáhnout 50oC.

Pokud zvládneme napájení mlezivem v dostatečné kvalitě a množství, vybavíme tele na první měsíc života pasivní imunitou od matky. A to je nejlepší prevence onemocnění trávícího a respiratorního sytému telat . K tomu může tele dostat přípravky pro podporu imunity a ochrany střevních sliznic na bázi imunoglobulinových a probiotických past a různých vitamínů. Dále podáváme mlezivo od matky z dalších dojení, anebo směsné mlezivo do stáří telete minimálně 5 dnů v dávce 4-6 litrů za den. Následně by bylo pro tele nejlepší pokračovat ve zkrmování nativního mléka nebo kombinace s mléčnou náhražkou. Pokud chovatel přechází pouze na zkrmování mléčných náhražek, jsou vhodné mléčné náhražky bez obsahu rostlinných bílkovin. Lacnea Agri nabízí několik druhů mléčných náhražek s vysokým obsahem sušeného mléka a pouze s mléčnými proteinem, jako Lacnel 50 Turbo, Lacnel 40 Top, Lacnel 35 Dynamik nebo Lacnel 35 F.

Správné ředění mléčných náhražek, je prevencí možných průjmů telat. Prakticky je optimální poměr 12,5 kg sušáku na 100 litrů vody, tedy pytel na 200 litrů.

Malým telatům podáváme náhražku od 6. dne stáří, pokud to jde, ne dříve. Lepší je protáhnout období krmení nativním mlékem. Přechod na zkrmování mléčných náhražek tzv. sušáků by měl být řízený a velmi opatrný. Zde začínají první problémy s dietetickými průjmy telat. Na začátku přechodu na sušák je možné kombinovat nativní mléko se sušákem v poměru 50:50 a zachovat stejnou dávku jakou mělo tele doposud. Nebo je možné přejít hned na mléčnou náhražku, ale snížit dávku na 3 litry za den a k tomu teleti v mezičase krmení nabídnou třeba rehydratační nápoj. Krmení mléčnými náhražkami už probíhá standardně 2-3 x denně v celkové denní dávce 5-8 litrů. Platí – malé tele méně mléka, velké tele může dostat více mléka na napojení. Důležitá je i technologie napájení telat. Telata na mléčných automatech obvykle nemají žádné dietetické průjmy. Zde pijí až 4x denně v malých dávkách a z dobrých dudáků, které se i sami sanitují. Napájení z věder a hladiny není vůbec fyziologického hlediska přirozené, pokud nejde o vodu. Napájení pomocí dudáku z vědra je dobrý způsob, ale jen v případě, že v dudáku není vystřižena obrovská díra, kterou prostrčíte prst.

Důležitá věc je co nejmenší dírka v dudáku, aby tele pilo s námahou a proslinilo polykané mléko. To je velmi dobrá prevence průjmů a nadýmání telat.

Další těžší období telat je okolo 10. dne stáří. V tomto období se mění trávení bílkovin a telata jsou náchylná k průjmům více než kdykoliv jindy. V tomto období je vhodné upravit dávku mléka a rozhodně nepřekrmovat. Pokud se průjem objeví, řešením je namíchat do mléka elektrolytický nápoj nebo mléko jednou vynechat a podat nápoj z elektrolytů např. Milkilyt a k tomu čaj z dubové kůry nebo nasadit černé uhlí Carbovet do nápoje. Tento průjem by měl do dvou dnů zmizet a dále tele napájíme podle plánu. Vždy měřte teplotu telete, zda již neprobíhá nějaká infekce. Pokud průjem přetrvává, je dobré po poradě s veterinářem zahájit opatření k zamezení vzniku infekce trávicího traktu.

 

Podávání nativního mléka, mléčných náhražek a jejich mixů probíhá u starších telat už většinou bez problému až do věku minimálně 60 dnů.  Z vlastní zkušenosti vím, že telata 3 měsíce na sušáku mají daleko menší problémy se adaptovat na krmnou dávku bez mléka a i ztráty takto později odstavených telat jsou nižší. Telatům samozřejmě od 10. dne podáváme kvalitní startér, který přijímají s chutí. Nejlépe se o tom přesvědčíme evidencí pomocí čárek na tabulce, kdy tele sežralo 1 kg startéru za den.

Vždy je lepší hledět na chutnost startéru a jeho příjem telaty, než jen sledovat obsah proteinů na etiketě. Vysoký protein neznamená automaticky chutný startér.

A startér zásadně ovlivňuje přírůstek u telat. Starší telata na startéru a v kombinaci s TMR mají přírůstky více než 1 kg/den. Slamnaté startéry zaznamenaly velký boom v posledních letech hlavně proto, že částečně vyřešili průjmy u odstavených telat. Telata z bud přesunutá do teletníků, bez mléka, ve skupině a z toho velký stres, který vyústil v průjmy celé skupiny. Většinou se jednalo o průjmy acidózní, kdy se tele přežralo startéru a k tomu se připojila kokcidióza telat.

Slamnatý startér, díky obsahu asi 10% slámy, dokáže limitovat příjem koncentrátu a tudíž se tele nedokáže přežrat a navíc sláma působí jako přirozený pufr.

Efekt slamnatého startéru je, že eliminuje průjmy telat a tím i zvyšuje využitelnost krmiva a tedy zvyšuje přírůstek. Také se dá krmit bez problémů do 5 měsíců stáři telete. A farmáři si tento startér míchají i sami na farmách.

Voda musí každý den čerstvá, bez zbytků mléčného nápoje

Po celou dobu odchovu telat je důležitá voda. Malá telata vodu přijímají minimálně, za to velká i desítky litrů denně. V případě, že mají průjem, ztrácejí obrovské množství vody z těla. Klidně i 12 litrů vody denně odchází z telete průjmem. Proto je v každém počasí a v horku obzvlášť zajistit nemocným telatům její dostatek. Klidně i silovým napájením sondou u ulehlých telat. Důležité jsou elektrolytické nápoje.

 

Lacnea Agri letos uvedla na trh mléčnou náhražku Lacnel 35 Dynamik, která vznikla na základě požadavků předních českých výživářů a samozřejmě reprezentuje nejvyšší kvalitu jen s mléčnými proteiny. Dále pracujeme na vývoji mléčných náhražek s doplňky aktivně podporující imunitu telat nebo eliminující průjmy. V nabídce máme mimo jiné doplňky pro telata pro usnadnění odchovu a i startéry pro telata na míru dle požadavku chovatele.

Těšíme se na spolupráci.

 

Bližší informace o firmě, výrobcích, servisu a novinky pro chovatele najdete ZDE