Hormonální systém má za úkol udržovat homeostázu, zajistit správný růst a vývoj, podílí se na přeměně látek a energie a také je nezbytný pro reprodukci. Hormonální systém úzce souvisí s nervovým a imunitním systém. Hormon je definován jako vysoce účinná organická molekula produkovaná specializovanými buňkami, která přenáší signál mezi buňkami. Působení hormonů je specifické, což je dáno tím, že cílové buňky mají specifické receptory citlivé právě na určitý hormon. Receptory pro některé hormony (tyroxin) jsou přítomné prakticky na všech buňkách, pro jiné jsou pouze v buňkách určitého orgánu (například tyreotropin má receptory pouze ve folikulárních buňkách štítné žlázy).

Principy řízení

Základem endokrinních regulací je mechanismus zpětné vazby. Endokrinní systém spočívá v tom, že hormon vytvořený buňkami je do cílových buněk přenášen krví. Zpětná vazba je buď pozitivní, nebo negativní. Pokud hladina vytvořeného hormonu snižuje jeho další produkci ve žláze, hovoříme o negativní zpětné vazbě, pokud naopak vytvořený hormon zvyšuje jeho další produkci, pak se jedná o zpětnou vazbu pozitivní. Zpětná vazba může mít jednoduché, nebo složité uspořádání. Při jednoduché zpětné vazbě je produkce hormonu řízena plazmatickou koncentrací regulované látky. Takto je řízena například glykémie, kdy koncentrace glukózy v plazmě přímo ovlivňuje produkci hormonů slinivky břišní. Složitá zpětná vazba zahrnuje hypotalomo-hypofyzární systém, například vysoká koncentrace kortizolu v plazmě ovlivní hypotalamus a hypofýzu, které produkují hormony, které mají vliv na produkci kortizolu v nadledvinách.

Rozdělení hormonů

Podle chemické struktury lze hormony dělit následujícím způsobem:

Deriváty aminokyselin

 • aminokyselina tyrozin je výchozí pro tvorbu adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu, tyroxinu a trijodtyroninu
 • z tryptofanu se tvoří melatonin

Peptidické a proteinové hormony

 • inzulin, relaxin, inzulinu podobný růstový faktor (IGF)
 • luteinizační hormon, folikulostimulační hormon, tyreotropin
 • somatotropin (růstový hormon), prolaktin
 • sekretin, glukagon
 • oxytocin, antidiuretický hormon

Steroidní hormony

 • tvoří se z cholesterolu
 • glukokortikoidy (kortizol), mineralokortikoidy (aldosteron)
 • androgeny (testosteron), estrogeny (estradiol), progestiny (progesteron)
 • kalciferol