Výživa patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující zdravotní stav zvířat, plodnost, produkci mléka a realizaci genetického potenciálu. Velký podíl má i na vzniku produkčních chorob, zvláště pak pokud je neadekvátní. Nejčastější nutriční nedostatky jsou způsobeny nízkou koncentrací živin, minerálních látek, stopových prvků a vitamínů. V praxi bývá problém nejen dodržení správné technologie krmení, ale  i dodržení základních zásad výživy – krmení narušených  nebo znehodnocených krmiv jak z dietetického hlediska tak z hygienického.

Metabolické poruchy vyskytující se v chovech dojnic mají téměř z 50% vliv na dojivost, plodnost a zdraví stáda. Signálem potencionálního problému může být klesající laktace, zvýšený počet somatických buněk v mléce a poruchy plodnosti. Už nějaký čas předtím, než se objeví symptomy onemocnění, reaguje organismus měřitelnými změnami.

Mezi základní údaje k posouzení funkcí metabolismu patří:

 • Kontrola výživy
 • Zhodnocení údajů z měsíční kontroly užitkovosti
 • Systematické posouzení tělesné kondice
 • Data vedená chovatelem (krmné dávky, vyšetření bazénových vzorků mléka, analýza výsledků reprodukce, evidence onemocnění)

 

Pomocí výstupů z těchto metod je možné rozpoznat  velkou část metabolických problémů v již raném stádiu.

Klinická kontrola výživy, bachorové fermentace a konverze živin

 1. Posouzení stáda

 • Posouzení celkového dojmu (chování, apetit, zbytky krmiva ve žlabu, přežvykování, vyrovnanost stáda a jednotlivých skupin)
 1. Posuzování zvířat

 • Průběžně a skupinově posuzovat zvířata podle fází reprodukčního cyklu a podle užitkovosti:
  • Zvířata v závěru laktace a před zaprahnutím
  • Zvířata v období stání na sucho a před otelením (3-4x)
  • Zvířata těsně před otelením
  • Zvířata v laktaci
 1. Posouzení výživné hodnoty krmné dávky a její působení – mělo by být prováděno dostatečně často

 2. Hodnocení tělesné kondice

 • Důležitý nástroj k hodnocení výživného stavu zvířat, monitoruje výživu dojnic
 • Nejkritičtější období jsou závěrečná fáze laktace a období zaprahnutí, kdy často dochází k nežádoucímu ztučnění a období první fáze laktace, kdy zase dochází k negativní energetické bilanci
 1. Hodnocení náplně bachoru

  – slouží k posouzení množství přijatého krmiva a vlákniny

 2. Posouzení konzistence trusu

 • Umožňuje rychle odhadnout obsah sušiny, vlákniny a její fyzikální struktury, lehce stravitelné sacharidy
 • Za fyziologických podmínek by hrubé částice ve výkalech neměli přesáhnout délku 5mm
 • Jejich délka závisí na přežvykování a aktivitě bachorové mikroflóry
 1. Hodnocení složení mléka

Složení a kvalita mléka reaguje citlivě na množství a kvalitu krmné dávky a na zdravotní stav dojnic.

Ukazatele složení mléka vhodné k hodnocení metabolismu:

 1. Užitkovost
 2. Obsah bílkovin – je podmíněn obsahem energie v krmné dávce. Při zvyšování energie může být vyšší koncentrace bílkoviny a naopak
 3. Obsah tuku v mléce – důležitý ukazatel úrovně výživy. Obsah tuku v mléce je ovlivněný optimálním pH v bachorové tekutině a aktivity celulolytických bakterií, které při poklesu pH odumírají, čímž se sníží tvorba kyseliny octové a rovněž obsah tuku.
 4. Kvocient tuk/bílkovina – optimální je kvocient T/B = 1,2-1,4. Hodnota pod 1,2 může znamenat výskyt acidóz a zvýšení nad 1,4 naopak signalizuje energetický deficit
 5. Hodnota močoviny v mléce – závisí na obsahu amoniaku v bachoru. Jeho sledování umožňuje posoudit úroveň výživy. Nadbytek může vést ke zbytečné zátěži jater a ohrožení reprodukčních vlastností. Fyziologické hodnoty by se měli pohybovat v rozmezí 2,5-5mmol/l
 6. Hodnota kyseliny citronové – je úzce spjata s energetickým metabolismem. Normální hodnota se pohybuje v rozmezí 0,15-0,19% (8-10mmol/l). Pokud klesne pod 0,11%, znamená to nedostatek energie pro metabolismus dojnic. Naopak nadbytek energie nastane, pokud hodnota přesáhne 0,22%. Tento údaj slouží k doplnění předchozích ukazatelů, pokud nevychází úplně optimálně.
 7. Počet somatických buněk – jejich zvýšený počet může signalizovat mastitidy, metabolické poruchy nebo „předojování“

Tab. 1: Hodnocení obsahu močoviny a bílkoviny v mléce

tab močovina

Data získaná z kontroly výživy, analýzy dat z KÚ a posouzení tělesné kondice poskytují informace k metabolismu energie, cukrů, tuků a proteinů a s tím spojená rizika metabolických onemocnění jako je ketóza, steatóza jater, lipomobilizační syndrom, subklinická bachorová acidóza nebo třeba zásobování vlákninou. Výše uvedené poruchy se nejčastěji vyskytují po otelené a v rané laktaci. Těmito informacemi ovšem nezískáme výpověď o minerálním metabolismu (makroprvky, mikroprvky, vitamíny) a o zátěži mykotoxiny. K doplnění kompletních informací slouží metabolický test, kterému bude věnován další díl.

Marcela Otrubová