Pro hodnocení energie se dlouho využívala škrobová jednotka, kterou zavedl Kellner a která vyjadřovala tukotvorný účinek škrobu stanovený při výkrmu dospělých volů. Intenzivní výzkumy v oblasti metabolismu energie vedly ke změně pohledu na Kellnerův systém a nové systémy vznikaly na principu různé využitelnosti krmiv na záchovu a produkci. Vznikly systémy založené na metabolizovatelné energii (Velká Británie, Irsko), které vycházejí z předpokladu, že tepelné ztráty nejsou významné a systémy založené na netto energii (Francie, Německo, ČR…), které s těmito ztrátami počítají.

Energie krmiv se dá tedy rozdělit na brutto energii, stravitelnou energii, metabolizovatelnou energii a netto energii.

Brutto energií (BE) se rozumí spalné teplo krmiva. Pokud od brutto energie odečteme energii výkalů, dostaneme stravitelnou energii (SE). Metabolizovatelnou energii (ME) získáme, pokud od stravitelné energie odečteme ještě energii moči a plynů. Pokud ještě dále odečteme dietou indukovanou termogenezi (DIT), která představuje tepelné ztráty (teplo z metabolismu živin a z fermentace v bachoru), získáme netto energii (NE), která je rozdělována na záchovu (bazální metabolismus, pohybová aktivita, udržení tělesné teploty) a na produkci (mléčná produkce, práce, atd.).

obr

Energie krmiv

Česká republika využívá pro hodnocení krmiv pro přežvýkavce systém založený na netto energii. Používané jednotky jsou NEL (netto energie laktace) a NEV (netto energie výkrmu). NEL je jednotka energetického hodnocení krmiv pro dojnice a vychází z principu netto energie mléka. NEV je specializovanou jednotkou používanou pro intenzivně rostoucí skot. Metabolizovatelná energie se používá pro energetické hodnocení krmiv prasat a drůbeže.