Velký vývoj v oblasti embryotransferu začal už v roce 1949 po konferenci týkající se embryotransferu u hospodářských zvířat v Texasu pro zemědělskou veřejnost. Vývoj této metody probíhal přes chirurgické metody až po nechirurgické, které jsou dnes nejvíce rozšířené. Současně probíhal vývoj i jednotlivých bodů embryotransferu, jako je superovulace dárkyň, synchronizace příjemkyň a metody hodnocení a konzervace embryí.

Hlavní cílem embryotransferu je produkce mláďat od geneticky cenných rodičů, export a import embryí a konzervace embryí ohrožených plemen v rámci genových rezerv. Další výhodou této metody je eliminace transportu zvířat a nutné zdravotní vyšetření za účelem rozmnožování. Takto lze uchovávat i genetický materiál zvířat již vyřazených a poražených. Embryotransfer je využíván v šlechtitelském programu skotu k rychlému dosažení chovatelských cílů s maximálním využitím pohlavních buněk geneticky cenných zvířat.

Od nejlepších krav lze ročně získat kolem 30 embryí, z kterých se uchytí kolem 55-70 %. K této metodě lze využít i jalovice od špičkových rodičovských párů, kde je úspěšnost uchycení kolem 70 %

Jak embryotransfer probíhá?

Základem je výběr vhodné dárkyně, kde se posuzuje především zdravotní stav a bezproblémové porody. Předpokladem je výborná kondice a metabolické testy. Po splnění vybraných předpokladů se u dárkyně vyvolá superovulace. Ta se vyvolává pomocí exogenního podání gonadotropinů k získání většího počtu oocytů. Inseminace se provádí za 12 hodin po nástupu říje s následnou reinseminací za dalších 12 hodin.

Získávání embryí se provádí 6-8 den po říji, kdy jsou embrya ještě v děložních rozích.

Místo odběru se znecitliví a následně se zavede katetr s balónkem, který po nafouknutí slouží k fixaci. Do děložního rohu se po malých dávkách aplikuje vyplachovací médium. Výplašek se zachytí do sterilní nádoby. Získaná embrya se izolují prostřednictvím sedimentace, kdy se odstraňuje přebytečný roztok. Zbylé médium se přefiltruje. Vyhledávání embryí se realizuje pomocí stereomikroskopu. Následně se embryo zafixuje manipulační kapilárou. Současně je nutné synchronizovat pohlavní cyklus příjemkyně na vývojové stádium embrya, které se přenáší 7. den po inseminaci.

Video č. 1 Jak probíhá embryotransfer

U kterých zvířat se ET využívá?

Kromě skotu se emryotransfer úspěšně využívá i u koní ke zkrácení generačního cyklu (využití u mladých klisen), jejich intenzivnímu využití v chovu i pokud absolvují sportovní kariéru, případně při řešení neplodnosti. Naopak u prasat, ovcí a koz se embryotransfer nevyužívá vůbec.

Marcela Otrubová