Elektrický ohradník je součástí mnoha výběhů a pastvin. Zdroje elektrického ohradníku vytváří v pravidelných intervalech elektrické impulsy vysokého napětí, které jsou dále vedeny do vodičů ohradníku. Dotyk je pro zvíře nebo člověka velmi nepříjemný, ale nikterak nebezpečný. Cílem je zvířata naučit se k ohradníku nepřibližovat.

Součásti elektrického ohradníku:

1) napájení (ZDROJ)

2) dráty, lanka, pásky nebo ohradníkové sítě

3) izolátory

4) vhodné kůly – dřevěné, recyklované, případně sklolaminátové tyčky

5) uzemnění

1) Způsob napájení

Výběr zdroje se řídí délkou ohradníku a druhem pasených zvířat. Zohlednit musíme i případnou vegetaci, které se může oplocení dotýkat. Čím je ohrada delší, tím je potřeba silnější ohradník. Pasená zvířata mají různou citlivost k elektrickým impulsům, což je klíčové ve výběru vhodného zdroje.

Pro méně citlivá zvířata jako je skot či ovce, jsou doporučovány zdroje s výstupní energií vyšší než 3 J.

Pro koně vystačí zdroje od 1 J. Dva nejdůležitější rozlišovací znaky zdrojů je způsob napájení a velikost energie označené v impulsech.

ROZDĚLENÍ

  1. Zdroje s připojením na síť (220V) mají neomezenou dobu provozu. U dlouhých ohradníků jsou nejlepší volbou, protože poskytují dostatek energie. Nevýhodu je omezení jejich použití jen v místech, kde je k dispozici připojení k elektrické síti. A při případném výpadku proudu v síti je celá ohrada bez napětí.
  2. Pokud není k dispozici připojení k síti, jsou vhodnou alternativou baterie pro elektrické ohradníky, které jsou nabízeny v několika variantách:

9 V baterie – suché baterie, které nejde opakovaně dobíjet a v mrazech je jejich fungování značně omezeno

12 V akumulátory – jsou určené pro dlouhodobé pomalé vybíjení. Akumulátor lze opakovaně nabíjet a vždy by měl být k dispozici i akumulátor náhradní.

Bateriové zdroje se solárními panely –  lze použít v místech, kde je dostatek světla. Ovšem zdroj ohradníku nelze napájet jen solárním panelem a vždy musí být zapojen současně s akumulátorem. Panely podstatně prodlužují výdrž baterie a sníží se i frekvence kontroly. Výběr panelu musí být vždy uzpůsoben výkonu akumulátoru – slabé panely nebudou akumulátor dostatečně dobíjet.


2) Dráty, lanka, pásky a ohradníkové sítě

Dráty se používají především na stálé ohrady, protože se velmi špatně smotávají. Ačkoliv mají nízký odpor, jejich nevýhodou je jejich špatná viditelnost. Proto se nepoužívají u koní z důvodu možného poranění pořezáním.

Lanka jsou vyrobena z polyetylenu propletená nerezovým nebo měděným drátkem, který má vyšší pevnost a velký odpor. Ideální na dočasné pastviny nebo tam, kde se mimo sezónu nepase a ohrady se uklízí. Výhodu mají především v zimě – např. oproti páskám se na nich v zimě nedrží námraza a lépe odolávají větrným podmínkám.

Foto č. 1 Vodící lanko

vodic-lanko-premium-horse-wire-_a2010205_11193

Zdroj: <http://www.ketris.cz/Elektricke-ohradniky/Vodice/Vodic-lanko-Premium-Horse-Wire-_d186382_11193.aspx>

Pásky jsou vyrobeny z polyetylenových vláken protkaných nerezovým nebo měděným drátkem, fungujícím jako vodič. Jsou využívány především u výběhů pro koně, protože při případném „proběhnutí ohradou“ pásky dříve prasknou, než se stihne kůň poranit. Pásky se vyrábějí v několika šířkách – 10, 20 a 40 mm. Nevýhody širokých pásek lze pozorovat zvláště v zimě, kdy jsou velmi zatížené námrazou a při jejich instalaci musí být menší vzdálenost mezi kůly.

Foto č. 2 Páska


3) Izolátory

Jejich hlavím úkolem je zajistit oddělení drátu vedoucí elektrický proud od ohradníkových kůlů, jelikož v případě, že by kůl byl vlhký, sváděl by elektrický proud do země. Izolátory jsou nejčastěji vyráběny z platu nebo keramiky. Nutností je rozlišovat izolátory použitelné pro dráty, lanka a pro pásky. Pro většinu izolátorů platí, že čím je větší, tím jsou lepší jeho izolační vlastnosti. Nejlepší izolační účinky mají izolátory, které nejsou v bezprostředním kontaktu s ohradníkovým kůlem a zajišťují tak tzv. suchý prostor. Ke vchodům do ohrady se umísťují izolátory s rukovětí.

Foto č. 3 Izolátor s vrutem

izolator-brankovy-s-vrutem-59248-6-_a1981189_11193

Foto č. 4 Bránový izolátor

branovy-izolator-vario-pro-t-sloupek-kompletni-sada-_a6395699_11193

Zdroj: <http://www.ketris.cz/Elektricke-ohradniky/Izolatory-_g1672752_11193.aspx>

4) Ohradníkové kůly

Podle materiálu lze použít na stavbu ohrady několik typů ohradníkových kůlů. Klasické dřevěné kůly nebo modernější variantu, což jsou kůly plastové. Mají velmi dlouhou životnost, ale nevýhoda je jejich křehkost. Při kontaktu s technikou se většinou nevyvrací, ale praskají. Proto nejsou určeny k opakovanému použití. K rozdělení větší pastviny na menší oplůtky, případně k dočasnému oplocení jsou vhodné laminátové tyčky, které se dají používat opakovaně.

Jaká kritéria musí splňovat bezpečný ohradník?

K bezpečnému pasení zvířat musí být dodrženy minimální hodnoty napětí a energie obsažené v impulsech.

Naopak nesmí být překročeny ani hodnoty maximální.

Tyto požadavky jsou stanoveny v normě ČSN EN 60335-2-76!

Mezní hodnoty napětí elektrických ohradníků – napětí po celé délce ohrady musí činit minimálně 2500 V a pro dlouhosrstá zvířata se doporučuje 3000-4000 V. Hodnota napětí je ovlivněna délkou ohrady, materiálu vodiče a na izolaci ohrady.

Energie obsažená v impulsech – patří mezi další hodnotu důležitou k bezpečnému pasení zvířat a je předpokladem pro přenos energie obsažené v impulsech do ohrady. Její hodnota se udává v joulech a dá se měřit pouze speciálními přístroji.

Délka impulsu, mezera mezi impulsy – protože trvalé zatížení uvedenými parametry by pro zvíře bylo škodlivé nebo smrtelné, musí být doba působení snížena. Proto maximální délka impulsu nepřekračuje 0,1 sekundy s opakováním po 1-1,5 sekundě.

Foto č. 5 až 6 Ohradníkové kůly


Nejčastější chyby při instalaci elektrického ohradníku a jejich náprava

Špatné uzemnění

  • Uzemnění v suchých půdách (často pod přístřeškem stáje).

ŘEŠENÍ: umístění na vlhkém a zarostlém místě co nejhlouběji.

  • Zemnící kolík je příliš krátký, případně pokryt rzí.

ŘEŠENÍ: rez má izolační účinek, proto je vhodné použít pozinkované kolíky v dostatečné délce.

  • Zemnící kolík není dostatečně hluboko v půdě nebo je půda suchá.

ŘEŠENÍ: kolík by měl být 1-1,5 m hluboko. Pokud není na dostatečně vlhkém místě, je nutné ho pravidelně „zalévat“. Další možností je umístění více zemnících kolíků ve vzdálenosti 3 m od sebe a vzájemně je spojit.


Špatný stav ohrady

  • Použitý drát má malý průměr a působí zde jako odpor.

ŘEŠENÍ: dostatečný průměr drátu.

  • Materiál vodiče je špatně spojen, takže dráty vodiče vedou proud jen částečně nebo vůbec.

ŘEŠENÍ: použití speciálních spojek na pásky a lanka.

  • U lanek nebo pásek jsou jednotlivé dráty částečně nalomené, takže za tímto místem není veden proud.

ŘEŠENÍ: pravidelná obnova vodičů.

  • Drát je zrezivělý.

ŘEŠENÍ: jak již bylo zmíněno, rez působí jako izolace, a tak nenastává proudový obvod.

  • Silný porost v bezprostřední blízkosti ohrady snižuje výkon ohradníku.

ŘEŠENÍ: pravidelné odstraňování porostů zasahujících do ohrady.


Marcela Otrubová