1) Ministerstvo zemědělství

Webový portál Ministerstva zemědělství, často známy také pod pojmem eAgri. Nabízí široké spektrum odkazů a užitečných informací. V rozcestníku eAgri jsou k dispozici odkazy jako venkov, voda, lesy, dotace, ochrana zvířat, potraviny a samozřejmě portál farmáře, který zpřístupňuje registry Ministerstva zemědělství pro přihlášené a nepřihlášené uživatele. V tomto portálu naleznete tři důležité odkazy a to evidenci zvířat, LPIS (registr půdy) a evidenci přípravků a hnojiv. Na portálu eAgri naleznete i odkazy na statní organizace, které spadají pod MZE, jako Statní veterinární správa, Státní potravinářská a zemědělská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělsky atd.

Odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/

2) SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

Na tomto portálu naleznete přímé platby, plány rozvoje venkova, žádosti o dotace. SZIF zprostředkovává finanční podpory z EU a národních zdrojů. Pracovní SZIF provádějí dohled nad platby, národními dotacemi, programem rozvoje venkova atd.

Odkaz: https://www.szif.cz/cs

3) Asociace soukromého zemědělství ČR

Asociace soukromého zemědělství je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Pakliže byste se chtěli stát členem této asociace, přihlášku naleznete na portálu.

Odkaz: http://www.asz.cz/cs/profil/prihlaska-clena-asz-cr.html

4) Agrární komora ČR

Na portálu Agrární komory ČR naleznete zprávy o trhu, cenové hlášení, situační a výhledové zprávy.

Odkaz: http://www.apic-ak.cz/

5) Asociace svazů chovatelů koní České republiky

Evidence koní, dotace, plemenné knihy, genové zdroje, ankety a chovatelské zdroje. Různé články pro chovatele a fanoušky.

Odkaz: http://www.aschk.cz/

6) Český svaz chovatelů masného skotu

Sdružení všech chovatelů plemen masného skotu, která jsou chována v ČR.

Odkaz: http://www.cschms.cz/

7) Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR

Odkaz: http://www.holstein.cz/

8) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Odkaz: http://www.schpcm.cz/

9) Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Odkaz: http://www.cestr.cz/

10) Knihovna Antonína Švehly

Specializovaná knihovna v rámci zemědělství a potravinářství.

Odkaz: http://www.knihovnasvehly.cz/

11) Plodinová burza Brno

Aktuální kurzy plodin v ČR.

Odkaz: http://www.pbb.cz/

12) Ústav zemědělské ekonomiky a informací

ÚZEI je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace.

Odkaz: http://www.uzei.cz/

13) Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Odkaz: http://www.schct.cz/

14) Zemědělský svaz České republiky

Svaz podnikatelů zemědělců v ČR.

Odkaz: http://www.zscr.cz/

15) Národní zemědělské muzeum

Odkaz: http://www.nzm.cz/

16) Český svaz chovatelů

Králíci, holubi a drůbež – výstavy, tiskové zprávy, posuzování, registrace, chovatelské kluby.

Odkaz: http://www.cschdz.eu/default.aspx

17) Svaz chovatelů ovcí a koz Česká republika

Registr plemeníků, plemena ovcí a koz, šlechtění, KU, dotace.

Odkaz: http://www.schok.cz/

18) Mléčné automaty

Máte rádi čerstvé mléko? Tak tento odkaz je přímo pro Vás. Naleznate zde mapu mléčných automatů včetně důležitých rad a novinek.

Odkaz: http://www.tmleko.cz/

19) Poznej svého farmáře

Projekt Ministerstva zemědělství. Projekt prezentuje vybrané farmáře. Velmi zajímavé víkendové akce.

20) Miluju hovězí

Více o projektu v rozhovoru: Pojďme společně podpořit české hovězí

Odkaz: http://www.milujuhovezi.cz/

21) Státní veterinární správa

Odkaz: https://www.svscr.cz/

22) Intersucho

Webový portál INTERSUCHO přináší aktuální informace o stavu sucha: intenzita, deficit, nasycení půdy, následné dopady na vegetaci i zemědělství. Rozhodně doporučujeme pro pravidelné sledování.

23) Sdružení pro ochranu půdy

Webový portál, který je propaguje šetrný přístup k zemědělské půdě, motivuje k odpovědnosti a majitelům půdy dává praktické návody, jak se o půdu lépe starat.

Odkaz: http://www.ochrana-pudy.cz/nase-mise/

24) Zemědělství žije!

O portálu jsme publikovali podrobný článek – ZDE.

Odkaz: http://www.zemedelstvizije.cz/

25) Český svaz včelařů 

Odkaz: http://www.vcelarstvi.cz/

26) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Součástí UKZÚZ je i Státní rostlinolékařská správa.

Odkaz: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

27) Agrární WWW portál

Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoření jednotného on-line informačního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru (zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodohospodářství) a venkova.

Odkaz: http://www.agris.cz/o-serveru

28) Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s.

Dobrovolné nepolitické neziskové sdružení, které zastupuje a zajišťuje zájmy svých členů již od roku 1999.

Odkaz: http://www.smacr.cz/o-nas/


Střední zemědělské školy – odkazy 

  • Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady – http://szes.cz/

– studenti této školy pro Agropress sepisují články, které naleznete v sekci Mládý zemědělec