V rámci nové kooperace s projektem Zemědělství žije! Vám přinášíme velmi zajímavý článek o tom, jak se české zemědělství přibližuje laitské veřejnosti.

Zemědělství žije!

Projekt Zemědělského svazu ČR zaměřený na změnu vnímání zemědělského sektoru v očích veřejnosti v loňském roce nejenže navýšil počet navštívených a realizovaných akcí, ale také více než zdvojnásobil počet návštěvníků osvětového stánku.

Zemědělství žije!, jak se projekt nazývá, si klade za cíl změnit mínění o zemědělství v pozitivním duchu. Formou naučně zábavnou ukazuje veřejnosti, že dnešní zemědělství využívá moderní technologie, podporuje welfare zvířat, pečuje o krajinu a zejména je do budoucna velmi perspektivním oborem.

Perspektivní obor

„Zemědělství je tu odpradávna. Každý z nás musí jíst. Proto zemědělství představuje jeden z mála oborů, bez něhož se v žádné době neobejdeme,“ zdůrazňuje předseda Zemědělského svazu ing. Martin Pýcha. „V dnešní době jsou však zemědělci s ohledem na stále se zvyšující počet obyvatelstva na naší planetě a snižující se výměru zemědělské půdy nuceni co nejefektněji hospodařit. V Evropě navíc s důrazem na ochranu životního prostředí. Což s sebou přináší potřebu využití moderní techniky a technologií, ale také více kvalifikované a disciplinované obsluhy, kterou naše společnost začíná postrádat. Již z tohoto hlediska představuje zemědělství velmi perspektivní obor, zejména co se volby povolání týče.“

Proto také vznikl v roce 2012 projekt Zemědělství žije!

Formou účasti naučného stánku, naučné stezky a zajímavých soutěží a ukázek na výstavách a dalších zajímavých akcích přibližuje zemědělství laické veřejnosti. Kromě osvětového stánku inicializuje dny otevřených dveří v členských zemědělských podnicích, ale také pořádá besedy na základních a středních školách. V loňském roce dal podnět pro vznik agroenvironmentálních kroužků. Pořádá také jízdu zručnosti a zemědělskou olympiádu, které propagují obor v rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo na sklonku roku na českobudějovickém výstavišti.

Foto č. 1 Na naučném stánku na výstavách nechybí i manuální soutěže. Třeba v dojení.

 

Projekt Zemědělství žije! získal v roce 2014 záštitu ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky a o rok později i záštitu ministryně školství mgr. Kateřiny Valachové.

Výukové materiály

„Snažíme se propagovat zemědělství především na základních školách. Jsou to právě děti, které představují budoucnost tohoto odvětví. Jelikož se vzdělávání o přírodě a především o zemědělství vytrácí z povědomí dětí, ale i učitelů, rozhodli jsme se vydat školní pracovní sešity o zemědělství. Po domluvě s irskou nevládní organizací Agri Aware, která nám poskytla šablonu školních sešitů, jsme vydali naučné sešity upravené pro české poměry. Školní pracovní sešity „Učíme se o zemědělství a venkově“ jsou k dispozici hned ve čtyřech úrovních a mohou dobře posloužit pro učitele jako doplněk k environmentální výchově,“ informovala koordinátorka projektu ing. Jana Sixtová.

Foto č. 2 Děti se učí s jakými plodinami a semínky se mohou na českých polích setkat.

Kromě školních pracovních sešitů vznikly také další naučné materiály. Od začátku projektu pracujeme s naučnou brožurou „Poznáváme zemědělství“ a s plakátem „Cesty zemědělských produktů“, které názorně ukazují, jaké práce předchází výrobě potravin. K osvětě pro nejmenší slouží hry v podobě pexesa či kvarteta, starším také online poznávací soutěže. Pro názornou ukázku, jak to v zemědělství skutečně funguje, slouží vzdělávací filmy o pěstování okopanin, obilovin a olejnin, ale také o chovu skotu a prasat.

Vzdělávací film o chovu skotu, který nadaboval brněnský herec Tomáš Sagher.

Naučné aktivity na akcích

V roce 2016 se Zemědělství žije! účastnilo 52 akcí ve třinácti krajích a 34 okresech, z nichž bylo 16 dnů otevřených  dveří, 13 chovatelských a polních dnů a 15 dožínek.

Akce navštívilo 74 tisíc lidí, z nichž bylo 21 tisíc dětí. Zemědělství žije! jezdí na výstavy a další akce s naučným stánkem, na němž se dozvíte mnoho zajímavostí z oboru. Nechybí poznávání semínek, sušených plodin i fotografií plodin, hospodářských zvířat, plemen, strojů i značek traktorů. Možná byste se divili, kolik dětí nepozná ani základní druhy plodin či zvířat! Aby nebylo jen u teoretických znalostí, mohou si návštěvníci podojit umělé vemeno, ti nejmenší zase pohrát na modelu stáje pro dojnice s kravičkami a traktory.

Foto č. 3 Na výstavách  či dožínkách bývá prostor i pro zemědělskou zábavu těch nejmenších.

Besedy na školách

V letošním roce se uskutečnilo 38 besed na 23 základních školách. Prezentace o úlohách zemědělství, nepostradatelnosti půdy, moderní technice, farmářově roce, pěstování plodin či chovu dojnic zhlédlo 1100 dětí. Následně si v soutěži vyzkoušely poznávání plodin, semen, krmiv, zvířat a strojů, ale také přiřazovaly potraviny ke komoditě, z níž se vyrábí. Na závěr si děti mohou vyzkoušet dojení na umělém vemeni a obdrží malý dárek.

Foto č. 4 Na besedách pro základní školy se žáci dozvědí o důležitosti zemědělství, ale také si mohou vyzkoušet své znalosti v několika poznávacích soutěžích např. i v přiřazování potravin k plodině či zvířeti, z něhož pochází.

Na středních zemědělských školách pořádá besedy předseda svazu ing. Martin Pýcha, který se snaží navnadit studenty, aby zůstali pracovat v oboru.

Více než polovina totiž neuvažuje, že by v zemědělství setrvávala. K propagaci oboru se snaží přispět také sami zemědělci z okolních podniků, neboť nedostatek kvalifikované pracovní síly se jich bezprostředně dotýká. „Sehnat šikovného zaměstnance, který by uměl pracovat s moderní technikou a byl pracovitý, je v dnešní době velice složité. Přitom je zemědělství velice perspektivní obor, který dává jistotu zaměstnání a přitom má i vyšší smysl. Navíc i platy pro ty, kteří něco umí, jsou minimálně srovnatelné s jinými obory,“ shoduje se většina z nich.

Foto č. 5 ZŠ Rožmitál pod Třemšínem navštívila v rámci projektu Zemědělství žije! zajímavý program s exkurzí v ZD Pňovice.

Agroenvironmentální kroužky

Před rokem inicioval Zemědělský svaz ČR vznik agroenvironmentálních kroužků. Zájem ze stany vyučujících, především ze Středních zemědělských škola a odborných učilišť, byl veliký. Přesto se podařilo loni otevřít 10 a letos 9 kroužků, z nichž funguje šest na střeních zemědělských školách a tři na základních školách, z nichž dva jsou pod vedením ZD Sloupnice.

Neodmyslitelnou součástí je jednak praxe v podniku, či na farmě, ale také zajímavé vědomostní hry a soutěže. Bez praktických ukázek by kroužek postrádal pravý obraz zemědělství.

Proto také děti chodí na exkurze do stájí, na pole, či do dílen, ale i do zpracovatelských provozů. Není však nad to, když si děti mohou nakrmit třeba telátko, vyhřebelcovat koně, či zasadit svoje rostlinky. Každá hodina na kterémkoliv z kroužku tak představuje velice různorodý průnik do tajů zemědělství a všeho, co k němu patří. A dětem přináší zcela nevšední zážitek. 🙂

Soňa Jelínková

Odkaz na webové stránky projektu Zemědělství žije! – ZDE