Krátkovlnné plemeno vyšlechtěné v Anglii v oblasti Clun Shropshire v roce 1865 z plemen radnor, shropshire a kerry hill, plemenná kniha byla založena v roce 1925. Podílelo se na vzniku plemene cambridge colbred a crickley barrow. Po roce 1958 se plemeno rozšířilo do USA a Kanady, ještě před tím do mnoha zemí Evropy, např. do Francie, kde je poměrně hodně rozšířeno. Plemeno je středního až většího tělesného rámce. Barva hlavy a nohou je tmavě hnědá, vlna bílá, sortiment B-C (30–35 mikrometrů), obě pohlaví jsou bezrohá. Zvláštností plemene jsou výrazně kolmo postavené tmavé kratší uši. Bahnice se vyznačují dobrou mléčností a silným mateřským instinktem, porody jsou snadné, rodící se jehňata mají malou hlavu. Plemeno je temperamentní a pevné konstituce. Tělo má zavalitý válcovitý tvar, hřbet je rovný, mírně sražená záď, paznehty odolné proti nakažlivému kulhání. Plemeno je vhodné pro užitkové křížení s jinými plemeny jak do mateřské, tak otcovské pozice, zlepšuje výkrmové a jateční vlastnosti jehňat. Živá hmotnost bahnic je 70–80 kg, beranů 110–120 kg.

Chovný cíl

Plodnost na obahněnou v % Odchov do 14 dnů v % Živá hmotnost v kg jehňat ve 100 dnech Věk v měsících pro zařazení do plemenitby Živá hmotnost v kg pro zařazení do plemenitby
Beránci Jehničky Berani  Jehnice Berani  Jehnice
180 170 36 32 7-8 7-10 50 45

 

Zdroj: Šlechtitelský program plemene clun forest (CF)

Foto: Archiv SCHOK z.s.