Tento týden jsme v redakci AGROPRESS.CZ pečlivě sledovali, jak se vyvíjejí ceny potravinářské pšenice a výrobků z ní. V následujícím přehledu se zaměříme na vývoj výkupních cen potravinářské pšenice a přiblížíme také průměrné ceny zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a konečné spotřebitelské ceny s DPH.

Vývoj výkupních cen potravinářské pšenice

Od začátku roku můžeme pozorovat zřetelný a nepřetržitý pokles výkupních cen potravinářské pšenice. Tento trend je významný a neunikl pozornosti jak zemědělců, tak analytiků, kteří se zabývají trhem s obilovinami. Pokles cen se stal předmětem mnoha diskusí a analýz, protože má zásadní dopady na zemědělský sektor a koneckonců i na spotřebitele.

Když se blíže podíváme na konkrétní čísla, zjistíme, že od začátku roku došlo k poklesu cen pšenice o 5,6%. Tato hodnota může na první pohled vypadat jako relativně malá změna, ale pro zemědělce, kteří pracují s velkými objemy, představuje značný výkyv. Pokud přepočítáme tento procentuální pokles na konkrétní finanční částku, zjistíme, že ceny klesly o 267 Kč za tunu pšenice. Tento údaj je významný a ukazuje na reálné ekonomické dopady, které tento pokles přináší.

Pokud bychom se chtěli podívat na vývoj cen v delším časovém horizontu, můžeme se zaměřit na meziroční srovnání. Tato data poskytují ještě jasnější obrázek o změnách na trhu. Ve srovnání s předchozím rokem ceny potravinářské pšenice poklesly o celých 21,4%. Tento dramatický pokles představuje finanční ztrátu 1234 Kč na tunu. Zemědělci, kteří jsou závislí na prodeji pšenice, tak čelí výrazným finančním tlakům.

Z pohledu spotřebitele může být pokles cen na první pohled vnímán jako pozitivní jev, protože teoreticky by mohl vést k nižším cenám potravin. Nicméně, reálný dopad na konečné ceny v obchodech může být omezený, protože na konečnou cenu potravin má vliv mnoho dalších faktorů, včetně nákladů na zpracování, transport a distribuci.

Konečně je třeba zvážit i dlouhodobé dopady tohoto vývoje. Pokud by ceny pšenice nadále klesaly, mohlo by to vést k dlouhodobým strukturálním změnám v zemědělském sektoru. Zemědělci by mohli být nuceni přejít na jiné plodiny nebo hledat jiné způsoby, jak zvýšit svou ekonomickou stabilitu.

Celkově vzato, klesající trend výkupních cen potravinářské pšenice od začátku roku a ještě dramatickější meziroční pokles představují významné výzvy a příležitosti jak pro zemědělce, tak pro analytiky a politiky, kteří se zabývají zemědělskou politikou a tržními podmínkami. Tento trend bude jistě i nadále pozorně sledován, protože jeho dopady mohou být dalekosáhlé a komplexní.

Graf č. 1: Vývoj výkupních cen potravinářské pšenice 2022-2024

(www.csu.cz)

 

Vývoj cen zemědělských výrobců, cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH u potravinářské pšenice

Celkově vzato, situace ukazuje na komplexnost cenové politiky a její důsledky na různé segmenty trhu. Od počátku roku došlo ke snížení cen u zemědělských a průmyslových výrobců potravinářské pšenice o 5,2 % až 5,4 %, zatímco spotřebitelské ceny bez DPH vzrostly o 6,9 %. Tento rozpor mezi výrobními a spotřebitelskými cenami poukazuje na různé faktory, které ovlivňují konečné ceny na trhu, a zdůrazňuje potřebu důkladné analýzy a adekvátních opatření na podporu rovnováhy mezi výrobními náklady a spotřebitelskými cenami.

Graf č.2: Porovnání cen zemědělských výrobců, cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH

(www.csu.cz)

Sledujte novou rubriku AGROPRESS.CZ a získáte tak pravidelný přehled o vývoji cen pšenice a dalších komodit. Přihlaste se k odběru aktualit a nic vám neunikne.