Tento týden redakce AGROPRESS.CZ sledovala vývoj cen drůbežího masa a přináší podrobnou analýzu současné situace na trhu. Ceny jatečných kuřat se meziročně snížily o 3,41 Kč/kg, což představuje významný pokles o 11,3 % ve srovnání s předchozím rokem. Tento cenový pokles může být ovlivněn celou řadou faktorů, včetně změn v nabídce a poptávce, nákladů na krmivo, zdravotního stavu zvířat a dalších ekonomických vlivů. Pokles cen zaznamenaly i krmné směsi, jejichž cena klesla o 2 694 Kč za tunu, což může mít další dopad na celkovou nákladovou strukturu zemědělských producentů.

Tento vývoj má různorodé dopady na různé zájmové skupiny na trhu. Pro zemědělce a producenty znamená nižší cena jatečných kuřat a krmných směsí potenciální snížení zisků, což může vést k nutnosti optimalizace výrobních procesů a hledání nových způsobů, jak udržet rentabilitu. Na druhou stranu, spotřebitelé mohou těžit z nižších cen kuřat, což může podpořit vyšší spotřebu drůbežího masa a pozitivně ovlivnit domácí rozpočty.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat třídy A (bez DPH)

Od začátku roku se ceny zemědělských výrobců za jatečná kuřata třídy A udržují na stabilní hladině mezi 26,52 a 26,57 Kč za kilogram. Toto cenové rozpětí zůstává neměnné po několik měsíců, což naznačuje, že trh s jatečnými kuřaty třídy A je momentálně relativně stabilní. Ve srovnání s minulým rokem však došlo k výraznému poklesu cen. Ceny jatečných kuřat třídy A klesly o 3,41 Kč za kilogram, což představuje pokles o 11,3 %. Tento pokles cen může být způsoben různými faktory, jako jsou změny v nabídce a poptávce, náklady na krmivo, zdravotní stav zvířat, nebo i jiné ekonomické vlivy. Snížení cen může mít dopad na zemědělce a producenty, kteří mohou čelit nižším ziskům, ale zároveň může být prospěšné pro spotřebitele, kteří mohou nakupovat kuřata za nižší ceny. Celkově je situace na trhu s jatečnými kuřaty třídy A složitá a vyžaduje pečlivé sledování a analýzu ze strany všech zúčastněných stran.

(www.szif.cz)

 

Průměrné spotřebitelské ceny kuchaných kuřat třídy I.

Od začátku tohoto roku došlo k výraznému poklesu průměrných spotřebitelských cen kuchaných kuřat třídy I. Konkrétně se cena snížila o 2,61 Kč na kilogram, což v procentech představuje 3,86% pokles. Tento trend je výrazně patrný, když porovnáme aktuální ceny s těmi z předchozího roku. V tomto meziročním srovnání se spotřebitelské ceny propadly o 13,88 Kč na kilogram, což odpovídá poklesu o 17,6 %. Tento výrazný pokles cen může mít několik příčin, včetně změn v poptávce a nabídce, výkyvů na trhu, nebo změn v nákladech na výrobu a distribuci kuřat. Dále je třeba zvážit, jak tyto cenové změny ovlivňují spotřebitele, producenty a širší trh s potravinami.

(www.szif.cz)

Průměrné ceny průmyslových výrobců krmných směsí pro brojlery (Kč/t)

Od začátku roku se ceny krmných směsí pro brojlery drží na stabilní hladině kolem 9 400 Kč za tunu. Tento trend stability je pozoruhodný vzhledem k tomu, jak volatilní mohou být ceny zemědělských komodit. Ve srovnání s loňským rokem došlo k významnému poklesu průměrných cen o 2 694 Kč za tunu, což představuje snížení o 22,2 %. Tento výrazný pokles je výsledkem několika faktorů, včetně zlepšení podmínek na trhu, zvýšené produktivity a možná i změn v cenách surovin. Zemědělci a producenti brojlerů tak mohou těžit z nižších nákladů na krmení, což by mohlo mít pozitivní dopad na jejich celkové náklady a zisky. Tato situace také může přinést úlevu spotřebitelům, pokud se snížené náklady promítnou do konečných cen produktů.

(zdroj: www.csu.cz)