Ve stájích s dojícími roboty je péče o paznehty klíčovým faktorem k úspěchu celého systému. Aby mohla dojnice efektivně absolvovat celé „kolečko“ od podojení v robotovi, návratu ke krmnému stolu a opět cestu k robotovi, musí se pohybovat naprosto bezbolestně. Jelikož je v robotickém ustájení velmi omezen kontakt dojnic s ošetřovateli, je tak částečně omezena i možnost efektivní péče o paznehty oproti klasické dojírně. Digitální dermatitidy se nevyhýbají ani krávám v robotické stáji, ale i pro ně existuje řešení, jak se dermatitidám účinně bránit.

Držte dermatitidy na uzdě aneb prevence je vždy lepší než léčba

BoviBooster – automatický postřikovací systém pro snadnou péči o končetiny

  • montáž možná na všechny typy dojících robotů
  • programovatelný cyklus
  • určeno pro přesnou aplikaci FaSy DD Stop Spray
  • nevyrušuje zvířata v robotech

Disponuje kompletně odděleným mycím a desinfekčním systémem – mytí začíná při vstupu krávy do robota a desinfekce po dojení. Spotřeba vody na mytí je velmi nízká a pohybuje se kolem 1-2litrů na krávu. Množství použité vody je libovolně nastavitelné. Tlak mytí lze plynule nastavit od 4 od 10 barů a tlaková nádoba má objem 8l k zajištění správného přívodu vody do čerpadla. Spotřeba FaSy DD Stop Spray je 15ml na jednu aplikaci. Trysky lze horizontálně i vertikálně nastavit na ideální polohu.

Proč FaSy DD Stop Spray?

  • řeší digitální dermatitidy
  • aplikace přímo na pazneht a mezipaznehtní prostor postřikem
  • vytváří dlouhodobě přetrvávající ochranný film
  • neředí se
KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787