Kulhavost je po mastitidách na druhém místě v ovlivňování výše mléčné produkce. Již samotné přerostlé paznehty snižují mléčnou produkci o 6 % Paznehty zasažené různými druhy onemocnění snižují mléčnou produkci o 15% – 50%. Záleží na míře a závažnosti onemocnění a s tím spojenou bolestivostí. Odborníci na základě dlouholetých výzkumů uvádějí, že největší dopady na užitkovost mají vředy (Rusterholzův, špičky, stěnový) aDD – digitální dermatitida.

Bakterie způsobující digitální dermatitidu

Se zvyšující se užitkovostí a koncentrací chovaných zvířat se zvyšuje i výskyt digitální dermatitidy (DD) v dojených stádech.  Bakterie spojené s digitální dermatitidou byly  detekovány i u dalších závažných onemocnění paznehtů jako je nekróza hrotu paznehtu, nehojící se onemocnění bílé čáry nebo nehojící se chodidlový vřed. Proto má výskyt bakterií způsobujících DD ve stáji mnohem větší význam nesouvisející přímo s výskytem lézí DD.

V hlavní roli Spirochéty

Bakterie Spirochaete z rodu treponema se vyskytují hluboko uvnitř lézí, mají invazivní charakter a kolonizují poškozenou tkáň. Ačkoliv treponemy patří mezi nejčastěji se vyskytující bakterie v lézích, byly zde identifikovány i další druhy jako jsou Borrelia burgdorferi, Bacteroides, Mycoplasma nebo Campylobacter. Z mnoha výzkumu je patrné, že mikrobiom kůže s aktivními DD lézemi (M1, M2, M4.1) byl odlišný od mikrobiomu kůže s neaktivními  lézemi (M3, a M4) a od mikrobiomu zdravé kůže. Předpokládá se, že rezervoárem bakterií by mohl být i samotný gastrointestinální trakt zvířete a přenos bakterií pak probíhá přes výkaly. Řada treponem má encystovanou a spirálovitou formu. Je možné, že encystované formy by mohly přetrvávat  hluboko uvnitř lézí a působit tak klinické opakování onemocnění.

Patogeneze vzniku digitální dermatitidy:

  • oslabení bariéry kůže způsobené mechanickým či chemickým poškozením a macerací kůže v hnoji
  • špatná zoohygiena ve stáji vede ke smíšeným infekcím kůže v meziprstí a kůže mezi patkami způsobených různými bakteriemi, mezi nimi Treponemou Sp.
  • infekce kůže vede v akutní zánět až ulcerativní dermatitidu
  • akutní stádia mohou přerůst v chronická, charakteristická proliferací epidermis – „chlupaté bradavice“

Proč koupání na léčbu dermatitid nefunguje?

Ačkoliv jsou koupele spojovány i s řešením digitálních dermatitid, tento způsob není příliš efektivní a to především pro absolutně odlišnou fyziologii infekce, která je úzce vázána na pokožku. Původci DD přežívají v hloubce kůže a proto je dezinfekce velmi málo účinná. Řešením je pravidelný postřik, aplikovaný buď ručně nebo prostřednictvím automatických systémů. 

FaSy DD Stop spray

  • prevence digitálních dermatitid bez přidaných antibiotik
  • aplikace přímo na pazneht a mezipaznehtí postřikem
  • vytváří dlouhodobě přetrvávající ochranný film
  • neředí se

 

 
KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787