V Německu se toho děje hodně. Němečtí zemědělci jsou nespokojeni s rostoucími regulacemi a omezeními v zemědělství a s nedostatečným uznáním ze strany spotřebitelů a politiků. A panuje nejistota ohledně toho, co bude dál. Zemědělci vyjádřili tuto nespokojenost četnými protesty (které stále probíhají. Bylo to především rozhodnutí ukončit vracení zemědělské daně z nafty krátce před koncem loňského roku, které vychýlilo misky vah.

Kromě krátkého oznámení o rozhodnutí a překvapivého sdělení se zemědělci obávají o udržení své konkurenceschopnosti v evropském srovnání. Vláda se mezitím rozhodla odložit vypršení platnosti vratky daně ze zemědělské nafty. Zavedení povinného pojištění motorových vozidel pro zemědělské stroje, které bylo projednáváno ve stejné době, bylo staženo.

Kromě obvyklého požadavku na dokumentaci, který je součástí zemědělské žádosti EU, jsou zemědělské podniky stále častěji dotazovány na aspekty udržitelnosti ze strany svých zákazníků a bank. Celkově se většina farem cítí přetížena papírováním a ztrácí chuť a často i přehled o potřebných (nových) požadavcích na dokumentaci.

Zavedení přísnějších norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat je pro maloobchodníky s potravinami stále prioritou. Hlavní potravinové řetězce stále častěji odebírají mléko především z farem, které splňují přísnější normy pro dobré životní podmínky zvířat pro mléko, a nyní také první potravinové řetězce pro své první sýry.

Maloobchodníci s potravinami také výslovně žádají mlékárny, aby si nechaly certifikovat své klimatické cíle iniciativou Science Based Target Initiative. Mlékárny musí rovněž podávat zprávy o emisích skleníkových plynů pro oblast působnosti 3 (tj. jejich dodavatelé/zemědělci mléka). Téměř každý výrobce mléka v Německu si tak bude muset v blízké budoucnosti spočítat svou ekologickou stopu. V současné době se stále hodně diskutuje o potřebném rozsahu těchto hodnocení.

zdroj: FB European Dairy Farmers e.V.

foto: pixabay.com

Staňte se součástí projektu EDF