Na akademické půdě České zemědělské univerzity  se dne 24. dubna 2024 uskutečnilo setkání členů a potenciálních budoucích členů projektu European Dairy Farmers (EDF). Tento projekt přijela do České republiky představit jeho zástupkyně pro Německo, Steffi Wille-Sonk. Spolu se zástupcem pro ČR, Ing. Vojtěchem Zinkem, Ph.D., podrobně seznámili přítomné s celým projektem. Mezi účastníky nechyběli ani představitelé chovatelských svazů, včetně zástupců holštýnského a českého strakatého plemene.

EDF – Informace, motivace, inspirace

EDF slouží jako důvěryhodná platforma pro výměnu nápadů, zkušeností a znalostí mezi farmáři na mezinárodní úrovni. Členové mohou diskutovat o svých výzvách a úspěších, což jim umožňuje učit se jeden od druhého a společně hledat řešení pro různé problémy, kterým čelí. Tato komunitní podpora je jedním z klíčových aspektů EDF, který pomáhá zvyšovat odolnost a konkurenceschopnost mléčných farem v Evropě.

Srovnání výrobních nákladů jednotlivých farem

Dalším z klíčových aspektů EDF je srovnání výrobních nákladů jednotlivých farem, které zahrnuje více než 300 konvenčních a ekologických mléčných farem z EU a několika zemí mimo EU, přičemž jsou porovnávány klíčové ekonomické a technické ukazatele výkonnosti jednotlivých farem. Počet krav na těchto farmách se pohybuje od 35 do 2 850 kusů. Polovina všech zapojených farem chová více než 227 krav. Nejvíce dat je shromážděno v období od března do června, přičemž první předběžný soubor dat s výsledky je k dispozici v polovině června pro účely kongresu EDF, který se každoročně pořádá v některé z členských zemí.

Letošní  EDF kongres se bude konat v Zwolle v Nizozemsku, od 25. do 27. června 2024 a bude se zaměřovat na téma „Variety to Fit the Future – Profitable Business Models in a Densely Populated Country“.

EDF se také podílí na mezinárodním porovnávání cen mléka, které se pravidelně zveřejňuje a poskytuje informace o cenách mléka od velkých evropských zpracovatelů mléka.

Členové EDF: zleva Ing. Vojtěch Zink, Ph. D., Steffi Wille-Sonk, Ing. Josef Diviš, Ing. Jiří  Mach, Ph.D., doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., vzadu Pavel Václav Chrtek, který zatím členem EDF není.

Představení EDF očima Steffi Wille-Sonk:

Co je cílem projektu EDF a kolik má v současné době členů?

Do projektu EDF je aktuálně zapojeno přibližně 450 členů, z nichž 70 % tvoří samotní farmáři. Naším cílem není mít co největší počet členů, ale spíše mít členy, kteří rozumí důvodu své účasti. Jedním z hlavních cílů je zejména spojovat lidi pro vzájemnou motivaci a inspiraci. Chceme chovatele povzbudit k tomu, aby se učili jeden od druhého, ať už z úspěchů nebo z chyb.

Jak nahlížejí na členství v EDF zahraniční farmáři?

Pro zahraniční farmáře to vždy představuje příležitost opustit svou farmu a získat širší perspektivu. Pokud se zdržujete pouze na své farmě, máte omezený pohled na věc. Navštívíte-li jinou, podobnou farmu, můžete hovořit s ostatními farmáři, získáte širší náhled a novou motivaci. Možná zjistíte, že vaše problémy nejsou tak velké a že ostatní čelí podobným výzvám. Poté si můžete vyměnit zkušenosti a zjistit, co můžete udělat jinak, abyste své problémy řešili efektivněji. Každý je samozřejmě hrdý na členství v EDF. Přátelství, která zde vznikají, jsou velmi ceněná, protože pokud jste členy EDF několik let, máte tam přátele. Rádi se s nimi pravidelně setkáváte a jste jako rodina. To je něco, co mnoho členů EDF oceňuje.

Jaké výhody přináší členství v EDF pro chovatele dojnic?

Poznáte mnoho velmi progresivních a otevřených chovatelů mléka z různých zemí a koutů světa. Tím získáte řadu inspirativních nápadů. To je ten největší přínos – lidé, kontakty, které navážete, a znalosti a zkušenosti, které od nich získáte. Nejde jen o to, si tyto zkušenosti a znalosti osvojit; měli byste je také sdílet a inspirovat ostatní vlastními nápady. Každý farmář má něco, co může být inspirací pro ostatní. Nikdy jsem nepotkala farmáře, od kterého by se ostatní nemohli něco naučit.

Jak často jsou členská shromáždění a jak často se členové scházejí?

V rámci své země mají členové dvě až tři setkání ročně. Zpravidla jednou na jaře a jednou na podzim. A pak je tu velké mezinárodní setkání, velký kongres. Ne všichni farmáři jezdí na mezinárodní setkání, kvůli jazykovým problémům, protože se bojí mluvit anglicky.

V České republice je součástí EDF Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR,z.s. a několik jeho členů.  Naše redakce proto oslovila jak představitele Svazu, tak chovatele zapojené do projektu, aby se s vámi podělili o své dosavadní zkušenosti a tím inspirovali potenciální zájemce.

Ing. Josef Diviš, Předseda Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. Selekta Pacov, a.s.

Jak dlouho jste členem EDF? Využíváte získané poznatky v provozu Vaší farmy?

Členy EDF jsme se stali v roce 2009, když jsme se zúčastnili našeho prvního kongresu v Irsku. Zajímalo nás, jak se umisťujeme mezi evropskými zeměmi. Dlouhou dobu jsme měli skupinu českých farem s druhými nejnižšími náklady na výrobu mléka, hned po Irsku, ale také jsme měli druhou nejnižší výkupní cenu mléka, hned po Španělsku. Co se týká užitkovosti, bývali jsme druzí nebo třetí za Španělskem. Ve srovnání jsme na tom tedy byli vždy relativně dobře, což nám dodávalo pocit hrdosti, že to neděláme tak špatně, jak by mohl někdo namítat. Systém, který EDF používá pro vyhodnocení, je velmi objektivní, a když jsme porovnali jejich výsledky s naším účetnictvím, většinou souhlasily.

Z akcí EDF jsme si odnesli spoustu pozitivních věcí. Hned na prvním kongresu, kterého jsme se zúčastnili,  byla přednáška o složení jednotlivých aminokyselin v bílkovinných krmivech, ze které jsme zjistili, že řepkový extrahovaný šrot je z hlediska složení lepší než sója. V té době byl velký rozdíl v ceně kilogramu bílkovin mezi sójou a řepkou, a díky tomuto rozhledu nám následná úspora pokryla náklady na účast na kongresu. Takže to jsou věci, které si z toho odnesete.

Na jiném kongresu jsem zase viděl technické řešení, které jsme následně aplikovali na naší farmě a výrazně tak zlepšili logistiku. Tyto zkušenosti jsou k nezaplacení, nehledě na to, že se jedná o kongres, kde se setkáte s mnoha členy. Z těch 400 účastníků většinou znáte minimálně polovinu, protože členové z pořádající země mají největší zastoupení.

Jak vnímáte možnost porovnání ekonomiky Vašeho chovu s ostatními členy v ČR i Evropě?

Výsledky jsou pro nás velmi inspirativní. Vedou nás k zamyšlení nad tím, kde bychom mohli dosáhnout úspor, ale každá farma je jedinečná a každý si může najít svůj způsob optimalizace. Ekonomika farmy se vždy odvíjí od způsobu, jakým na ní pracujete.

Jaké byli začátky EDF v České republice z pohledu Svazu?

Zástupci EDF nás kontaktovali v roce 2008 a zúčastnili se našeho členského shromáždění. Jako Svaz jsme chtěli zjistit, jak to funguje na západě a jaké jsou rozdíly oproti našim podmínkám, i co se týká dotací. To jsme se samozřejmě úplně detailně nedozvěděli, ale víceméně tam vidíme, že oni jsou více dotovaný, ale nejsme schopni přesně zacílit v čem to je. To byla naše hlavní motivace, proč jsme se do toho pustili.

Původně nás bylo pět členů. Když se kongres pořádal v České republice v roce 2017, potřebovali jsme farmy, které bychom mohli navštívit a kde bychom mohli prezentovat systém EDF. Nakonec se nám podařilo přesvědčit další členy, takže jsme měli celkem osm farem. Rok před konáním kongresu v ČR jsme vzali zástupce těchto farem na kongres do zahraničí, aby viděli, jak to funguje jinde. Následující rok pak kongres úspěšně proběhl v České republice.

Ing. Stanislav Jaš, výkonný ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.

Jak dlouho je ČR členem EDF a jak byste zhodnotil dosavadní členství v této organizaci?

Naše organizace se stala řádným členem v roce 2018 poté, co jsme se rozhodli pořádat kongres EDF v Praze v roce 2017. Od té doby se spolu s některými z našich členů pravidelně účastníme kongresů EDF a informujeme o nich výbor Svazu i naše chovatele. Členství je přínosné především z důvodu informovanosti o trendech v produkci mléka a budování mezinárodní sítě kontaktů. Tento rok pak chceme rozšířit národní skupinu producentů mléka a propagovat více práci EDF na domácí půdě. Také proto se naše zaměstnankyně Bc. Michaela Plotová stala počátkem tohoto roku koordinátorkou Svazu pro záležitosti EDF, ve spolupráci s p. Zinkem. Naši chovatelé si na ní mohou obracet o radu, např. se zpracováním dotazníků o nákladovosti.

Jak vnímáte možnost porovnání ekonomiky chovu jednotlivých členů? Lze tyto informace dále využít i pro další rozvoj chovu holštýnského skotu a dalších plemen?

Jedním z účelů Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR je zabezpečení konkurenceschopnosti našich chovatelů. Tu zaručíme také tím, že budeme udržovat výkonnost plemene i kvalitu produkce v ČR na světové úrovni. Rentabilita chovu je předpokladem udržitelnosti. Výměna informací a spolupráce s kolegy chovateli i organizacemi v tuzemsku a v zahraničí poskytuje mnoho možností, jak rentabilitu každého chovu optimalizovat. To se týká i poznatků z praxe při procesu plemenitby a šlechtění. Faremní ekonomika je dobrým ukazatelem udržitelného chovu holštýnského skotu a může naznačit, jakým směrem by měl rozvoj plemene směřovat.

Ing. Milan Basík, Farma Basík – Zárybničná Lhota

Jak dlouho jste členem EDF? Využíváte získané poznatky v provozu Vaší farmy?

Členem EDF jsem od roku 2016, kdy jsem s kolegy navštívil první kongres ve Francii.  V roce 2017 jsme pak pořádali další kongres v ČR  včetně naší farmy. Návštěvy farem při kongresech po zemích Evropy mi přinášejí mnoho pohledů na různé přístupy chovatelů k chovu dojnic a spoustu informací o nových a někdy i netradičních postupech. Tato setkání s lidmi, kteří mají stejný profesní zájem a mají obrovské zaujetí mě vždy naplní optimismem a chutí pro další práci.

Jak vnímáte možnost porovnání ekonomiky Vašeho chovu s ostatními členy v ČR i Evropě?

Porovnání ekonomiky výroby mléka v rámci srovnání COP, mi velmi detailně ukáže rezervy, které ještě máme, nebo naopak zdůrazní, v čem vynikáme. Bez zapojení do skupiny EDF bych takto detailní kalkulaci nákladů na své farmě pravděpodobně nedělal a také mě to donutilo oprášit moje znalosti angličtiny.

Ing. Marcela Otrubová

Foto: redakce, Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.