Firma SCHAUMANN ČR s.r.o. byla založena v roce 1994. Důležitým rysem naší firmy je stabilita poradenského týmu. V současné době se můžete potkat v celé ČR s 26 odbornými poradci, z toho 15 pracuje již od prvních let firmy SCHAUMANN ČR.

Naše firma patří do holdingu SCHAUMANN UNION Agricole, který zahrnuje všechny naše sesterské a partnerské firmy ve více než 60 zemích světa. Součástí holdingu je také výzkumný ústav ISF a pokusný statek Hülsenberg sídlící v severním Německu.

V Rakousku nedaleko od Grazu, pod vysokými horami v bývalém hornickém městečku Kapfenberg se nachází velmi důležitý podnik v rámci holdingu firma Lactosan. Zde probíhá podrobný mikrobiologický výzkum pro oblasti silážování, střevní mikroflóry, farmacie i výživy lidí. Zde probíhá i výroba více jak 600 produktů – jednotlivé bakteriální kmeny se speciálním působením, směsi bakteriálních kultur pro silážování, pro stabilizaci trávení monogastrů, speciální kmeny pro využití ve farmacii, jiné kmeny pro lidskou výživu.


Komplexní pojetí

Kromě zmíněné bohaté historie a s tím souvisejících zkušeností, si společnost zakládá i na vlastním výzkumu, výrobě a odborném poradenství přímo u zákazníka. Pod pojmem poradenství se v tomto případě skrývá opravdu kompletní. Výživa má opravdu velký vliv na užitkovost a zdravotní stav zvířat, ovšem zdaleka není jediným faktorem, který toto ovlivňuje. Jsme si toho dobře vědomi, a pokud má chovatel u svých zvířat nějaký problém, jsme připraveni mu pomoci jej vyřešit, a to i v případě, kdy se ukáže, že příčina není v nevhodně nastavené krmné dávce.

Zdravotně, reprodukčně i produkčně bezproblémová zvířata jsou zkrátka výsledkem souhry mnoha faktorů a přesně tak je postaveno i naše poradenství a služby zákazníkům.

dsc_0984


Kritické body ve výživě dojnic na vrcholu laktace

Jak již bylo napsáno výše, není výživa jediným faktorem, který rozhoduje o úspěchu chovu. Než se dojnice dostane na vrchol laktace, musí být dobře zvládnuto stání na sucho, příprava na otelení a fáze rané laktace – rozdoje. Většina problémů, které se projeví na vrcholu laktace má svůj původ právě v předchozích fázích. Z hlediska minerální a vitamínové výživy je nutné nešetřit i v neprodukčních fázích – zejména v době stání na sucho a přípravě na otelení – tato fáze umožní vytvořit alespoň nějaké zásoby účinných látek, které uložit lze.

I z tohoto důvodu firma SCHAUMANN vyvinula a sama vyrábí mikroprvky v organické vazbě – vázané na glycin a nyní také na lyzin a methionin. Všechny výrobky, které obsahují organickou vazbu mají označení Aminotrace.aminotrace_Logo_SF_120125

Tento systém umožňuje snížit celkové dávkované množství stopových prvků a zvýšit jejich využitelnost. Druhou novinkou, která se používá ve všech fázích laktace, je Rumivital, výrobek, který zlepšuje využití vlákniny v bachoru skotu a umožní zvýšení příjmu krmiva.

rumivital


Zdraví paznehtů je klíčové

Pokud je ve výživě dojnic vše v pořádku, neměly bychom najít poruchy rohoviny – praskliny, nerovnoměrně rostoucí apod. Nezáleží ale jen na výživě ve smyslu spočtené krmné dávky a dodaných účinných látek. Nekvalitní krmiva – plesnivá, kvasící vytváří v bachoru prostředí, kde hyne velká část mikroorganismů a toxiny z jejich těl, které se dostanou do krevního oběhu, způsobují hromadění krve v kapilárním systému končetin. Škára paznehtů není dostatečně krvena a dochází k přerušení spojení škáry a paznehtní rohoviny – laminitidě. Toto jsou zásadní problémy, které se později mohou projevit jako dvojité stěny, doupata apod. Mechanické poškození – kamínky, ostré hrany, schody poškodí chodidlo nebo stěny paznehtu a projevem jsou vředy, které jsou často schované v rohovině a objeví se při kulhání nebo až při ošetření paznehtu. Celkově shrnuto je velmi důležité nepodcenit zásobení dojnic potřebnými účinnými látkami, ale tak aby byly ve vyvážených poměrech.

Není zde prostor pro popisováno synergických a antagonistických vazeb mezi makro, mikroprvky a vitamíny, ale je důležité vědět, že jednostranné navýšení jednoho prvku je spíše zhoršením než řešením dané situace!

Vždy musíme pamatovat na společné působení celého komplexu.


Evidence onemocnění 

Velkou bolestí českých chovů je způsob evidence onemocnění a léčení. Zaznamenávání léčení do sešitu je sice z pohledu kontroly v pořádku, ale není možné z této evidence vytvořit žádné rozhodnutí k zdravotnímu stavu stáda. Většina chovatelsky vyspělých států přijala jednotnou evidenci podle standardu ICAR a takto pořízení záznamy do počítače lze jednoduše zpracovat a použít pro zlepšení zdraví stáda, vytvořit statistiku onemocnění, léčení a z ní pak vycházet.

I v tomto směru naše firma nabízí nejen svým zákazníkům zdarma program MOOML, který umožňuje mimo jiné zaznamenat přímo ve stáji při ošetřování paznehtů konkrétní onemocnění s přesnou lokalizací.

Tato data mohou být přenášena do společné databáze onemocnění (ČMSCH, MVDr. Šlosárková), takže navíc šetří práci zootechnika při přepisování zdravotních záznamů.

logo_nazov_text

Náš koncept je věnovat se komplexně konkrétnímu chovu a sledovat důležité body, které rozhodují o úspěchu. Pracujeme jako tým, předáváme si své zkušenosti a máme možnost vždy konzultovat s našimi kolegy odborníky, specialisty v mnoha zemích, případně s výzkumnými pracovníky v našich centrech.

Video č. 1 Zdravotní záznam onemocnění paznehtu

Referenční podniky:

Farma Roudnice s.r.o.

Zemědělská a.s. Horní Bradlo

ÚSOVSKO AGRO s.r.o.

CETA Kobeřice s.r.o.