Ovce a kozy
6. září

Stavy hospodářských zvířat

Český statistický úřad, který sčítá stavy hospodářských zvířat, uveřejnil poslední aktuální čísla pro rok 2016. Na webu Českého statistického úřadu naleznete stavy od roku 1921 až po rok 2016, pro lepší přehlednost jsme pro Vás vybrali pouze určité roky a to 1986, 1993, 1996, 2004, 2006, 2015 a 2016.

Pakliže byste se chtěli zajímat opravdu do hloubky historie, zde je odkaz pro stavy hospodářských zvířat od roku 1921 až po rok 2015.

Tab. č 1 Stavy hospodářských zvířat

stavy

Zdroj: Český statistický úřad

Z tabulky lze vyčíst, že od roku 1986 klesly stavy zvířat u všech druhů. Razantní pokles byl zaznamenám v chovu prasat a v chovu ovcí, kde stav klesl v roce 2004 až na 115 852 kusů. Poklesy zvířat mohou být zapříčiněny různými vlivy, mezi hlavní řadíme změny legislativy ČR a nařízení EU, změny výkupních cen, ale i cen nákladů (krmivo, veterinární ošetření atd.), zvyšování užitkovosti zvířat, přestavby zastaralých ustájení a dojících zařízení, změny trendů v chovu zvířat.

Rok 2016 si je pozitivní z pohledu chovu skotu a chovu drůbeže. V kategorii v chovu skotu byl zaznamenán mírný nárůst – cca 2500 zvířat. Počty v chovu drůbeže byly navýšeny o cca 2 700 000 ks.

Opětovný pokles zaznamenal chov prasat i chov ovcí.


Níže v článku přikládáme podrobně rozepsané jednotlivé kategorie za rok 2016.

STAVY SKOTU – 1 409 773 ks

 • do 1 roku: 387 448 ks
 • nad 1 rok do 2 let: 331 181 ks
  • z toho býci: 115 489 ks
  • z toho jalovice: 215 693
 • nad 2 rok: 103 861 ks
  • z toho býci: 22 733 ks
  • z toho jalovice: 81 128 ks
 • dojnice: 369 108 ks
 • ostatní krávy: 218 175 ks 

 

STAVY PRASAT – 1 542 210 ks

 • selat do hmotnosti 20 kg: 496 676 ks
 • prasnice, chovné prasničky: 135 120 ks
 • ostatní prasata: 910 414 ks

 


STAVY OVCÍ – 230 911 ks

 • ovce chovné: 149 334 ks
 • ovce ostatní: 81 577 ks

STAVY KOZ – 21 960 ks

 • kozy chovné: 13 915 ks
 • ostatní: 8 045 ks

STAVY DRŮBEŽE – 25 103 855 ks

 • slepice: 6 217 908 ks
 • kohouti: 105 340 ks
 • kuřata na chov: 4 026 497 ks
 • kuřata na výkrm: 13 622 384 ks
 • krůty: 424 227 ks
 • kachny: 657 066 ks
 • husy: 270 860 ks
 • pštrosi: 697 ks
 • perličky: 1270 ks
 • ostatní: 20 659 ks

STAVY KRÁLÍCI – 43 732 ks

 • chovní samice králíků: 7 817 ks
 • ostatní králíci: 35 917 ks

 

VČELSTVA – 16 875 ks


Stavy zvířat v ekologickém zemědělství pro rok 2016

Skot celkem: 246 051 ks

 • z toho dojnice: 7 297 ks

Prasata celkem: 2 397 ks

Ovce celkem: 96 034 ks

Kozy celkem: 7 973 ks

Drůbež celkem: 19 2221 ks


 

Lucie Rysová
Zdroje:
Český statistický úřád, sekce Zemědělství, Stavy hospodářských zvířat, dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-142015>
Strukturální řešení v zemědělství 2016: <https://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-2016>

 

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )

Štítky

Související články

 • Spotřeba masa v ČR

  Maso je nedílnou součástí našeho jídelníčku. Spotřeba masa je úzce provázána s počtem kusů hospodářských…

  Zpracování zemědělských produktů - 11.9.2017
 • Jaké jsou parametry odchovu hybridů?

  V současné době je spotřeba kuřecího masa kolem 24 kg na osobu/rok, což je skoro 3x…

  Drůbež - 4.12.2016