Ovce a kozy
19. prosince

Stavy hospodářských zvířat

Český statistický úřad, který sčítá stavy hospodářských zvířat, uveřejnil poslední aktuální čísla 1. 4. 2015. Z čehož vyplývá, že za rok 2015 nejsou čísla definitivní. Na webu Českého statistického úřadu naleznete stavy od roku 1921 až po rok 2015, pro lepší přehlednost jsme pro Vás vybrali pouze určité roky a to 1986, 1993, 1996, 2004, 2006 a 2015.

Pakliže byste se chtěli zajímat opravdu do hloubky historie, zde je odkaz pro stavy hospodářských zvířat od roku 1921 až po rok 2015: https://www.czso.cz/csu/czso/zem_cr

Tab. č 1 Stavy hospodářských zvířat

počet hosp zvířat

Zdroj: Český statistický úřad, dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-142015>

Z tabulky lze vyčíst, že od roku 1986 klesly stavy zvířat u všech druhů. Razantní pokles byl zaznamenám v chovu prasat a v chovu ovcí, kde stav klesl v roce 2004 až na 115 852 kusů. Poklesy zvířat mohou být zapříčiněny různými vlivy, mezi hlavní řadíme změny legislativy ČR a nařízení EU, změny výkupních cen, ale i cen nákladů (krmivo, veterinární ošetření atd.), zvyšování užitkovosti zvířat, přestavby zastaralých ustájení a dojících zařízení, změny trendů v chovu zvířat.

Níže v článku naleznete stavy jednotlivých kategorií.

Stavy skotu k 1. 4. 2015

Telata a mladý skot: 422 140

Jalovice od 1 do 2 let: 211 070

Jalovice od 2 let: 70 356

Krávy: 576 924

Býci a voli: 126 642

Stavy prasat k 1. 4. 2015

Prasničky: 46 789

Prasnice: 93 579

Ostatní prasata: 966 982

Selata: 452 298

Stavy koz, ovcí a koní k 1. 4. 2015

Kozy: 26 765

Ovce: 231 694

Koně: 33 716

Stavy drůbeže k 1. 4. 2015

Celkem: 22 508 192

Z toho slepice: 6 297 189

 

 

Lucie Rysová

Zdroje:

Český statistický úřád, sekce Zemědělství, Stavy hospodářských zvířat, dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-142015>

 

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )

Štítky