Prasata
12. listopadu

Pravda ohledně domácí zabijačky

V posledních měsících po sociálních sítích opět putují články, že nám EU zakázala tradiční domácí zabíjačky a někteří z nás se tak budou muset vynechat domácí lahůdky, jako jsou jitrnice, jelítka, ovar atd. Evropská unie nám již při vstupu v roce 2004 domácí zabijačky nezakázala a v 2017 tomu není jinak. Domácí zabijačky jsou povoleny a upravuje je naše legislativa již několik let.

Domácí zabijačky upravuje předpis č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Novinkou je novela zákona tohoto zákona, kde došlo k významným změnám.

Domácí zabijačky se týká zvláště § 21.

V paragrafu 21 stojí:

Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců.

V případě domácí porážky skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně.

Domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců nebo jelenovitých ve farmovém chovu je chovatel povinen písemně oznámit krajské veterinární správě nejméně 3 dny před jejím konáním

V oznámení uvede:

 • adresu a registrační číslo hospodářství,
 • datum a čas provedení domácí porážky skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu,
 •  počet, druh a identifikační číslo poráženého zvířete,
 •  jde-li o porážení skotu také datum narození skotu a způsob zacházení se vzniklými vedlejšími živočišnými produkty.

NOVĚ je maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky určeno pro spotřebu:

 •  osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se o maso a orgány ze skotu, nebo
 •  osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat.

Z výše uvedeného plyne, že domácí zabijačka např. prasete je proveditelná a nepotřebujete k tomu žádné povolení z krajské veterinární správa. 

Produkty z domácí zabijačky nesmí být dále uváděny na trh!

Formuláře potřebné k žádosti a ohlášení porážky naleznete na webu Státní veterinární správy:

ZDE FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Pro hlubší prostudování přikládám odkaz zákonu č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) dostupný z <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166>


Lucie Rysová

 

 

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )

Štítky

Související články

 • Spotřeba masa v ČR

  Maso je nedílnou součástí našeho jídelníčku. Spotřeba masa je úzce provázána s počtem kusů hospodářských…

  Zpracování zemědělských produktů - 11.9.2017
 • Jak zraje maso po porážce?

  Stejně jako u zrajících sýrů, tak i u masa musí probíhat proces zrání. Úvodem je…

  Zpracování masa - 1.2.2019
 • Atypické zrání masa

  V minulém článku jsme Vás seznámili s posmrtnými změny v mase. V následujícím pokračování se budeme věnovat vadám masa….

  Zpracování masa - 7.11.2016