Prasata
8. ledna

Pravda ohledně domácí zabijačky

V posledních měsících po sociálních sítích opět putují články, že nám EU zakázala tradiční domácí zabíjačky a někteří z nás se tak budou muset vynechat domácí lahůdky, jako jsou jitrnice, jelítka, ovar atd. Evropská unie nám již při vstupu v roce 2004 domácí zabijačky nezakázala a v 2016 tomu není jinak. Domácí zabijačky jsou povoleny a upravuje je naše legislativa již několik let.

Domácí zabijačky upravuje předpis č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Kde v § 21 stojí: Jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 24 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců mohou být poražena v hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka). Toto maso a orgány podléhají veterinárnímu vyšetření, stanoví-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci. Z toho plyne, že domácí zabijačka např. prasete je proveditelná a nepotřebujete k tomu žádné povolení z krajské veterinární správa. Avšak maso a orgány mohou být pouze pro domácnost, kde se zabijačka uskutečnila, zároveň nemůžete udělat z domácí porážky veřejnou událost, kde se sejde celá vesnice.

Pakliže chcete porážet skot starší 24 měsíců, musíte dle předpisu č. 166/1999 podat žádost na krajskou veterinární správu. Doba platnosti povolení je 3 roky, každou plánovanou porážku musíte nahlásit na krajské veterinární správě 7 dní dopředu. Citace ze zákona, kde v § 21 stojí: Domácí porážku skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu lze provádět pouze v hospodářství chovatele, kterému bylo krajskou veterinární správou na základě písemné žádosti povoleno provádění domácích porážek uvedených druhů zvířat v tomto hospodářství. Krajská veterinární správa v povolení stanoví podmínky provádění domácí porážky. Doba platnosti vydaného povolení je 3 roky. Jestliže krajská veterinární správa zjistí, že chovatel při provádění domácí porážky postupuje v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie nebo porušuje podmínky stanovené krajskou veterinární správou, vydané povolení chovateli odejme. Každou domácí porážku těchto druhů zvířat je chovatel povinen nejméně 7 dnů před jejím uskutečněním ohlásit krajské veterinární správě.

Formuláře potřebné k žádosti a ohlášení porážky naleznete na webu Ministerstva zemědělství: < http://eagri.cz/public/web/svs/portal/formulare-ke-stazeni/domaci-porazka/>

Pro hlubší prostudování přikládám odkaz zákonu č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) dostupný z <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166>

Lucie Rysová

Dále by Vás mohlo zajímat:

Aktuální spotřeba masa pro rok 2013

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )

Štítky