Nedávno jsme vás informovali o úžasném úspěchu, kterého dosáhli studenti Střední zemědělské školy v Poděbradech. Z Paříže si ze Soutěže mladých bonitérů přivezli zlato. Nyní pro vás máme zpověď samotného vítěze – Milana Mikšovského, který všechny své zážitky, pocity i nervozity popsal níže. Děkujeme za jeho slova a gratulujeme k velkému mezinárodnímu úspěchu.


Přípravy na soutěž

Na soutěž jsem se připravoval především v chovu 1. zemědělské a.s. Chorušice. Při přípravách na soutěž mi pomáhal Jan Macháček (plemenář z firmy INPLEM), dále jsme se společně připravovali s Lukášem Výborným (svazovým bonitérem holštýnského skotu) a Zbyněk Hašplem (svazovým bonitérem plemene charolais). Informace o průběhu loňského ročníku s komentářem k formuláři nám poskytla loňská reprezentantka a bývalá spolužačka Václava Pecinová.

Největším problémem při přípravách byl nedostatek času, kvůli přípravám na maturitu. Co se týče masného skotu, nebylo jednoduché najít chov v přijatelné vzdálenosti, kam bych mohl jezdit trénovat. S mléčným skotem to bylo jednodušší, ale i tak jsem přípravám nevěnoval tolik času, kolik bych potřeboval.

Mým cílem bylo umístit se lépe, než předchozí účastníci, ale myslel jsem, že druhé místo prostě překonat nemůžu.

Odjížděli jsme brzkých ranních hodinách v pondělí 26. 2. z Poděbrad směr Paříž. Cílem cesty byla mezinárodní evropská soutěž studentů zemědělských škol v hodnocení exteriéru skotu na výstavě SIA 2018. Po třináctihodinové cestě jsme dorazili na místo. Byli jsme ubytováni a seznámeni s programem na další dny.

První nácvik nám započal až druhý den odpoledne. Do předvadištěn nám předvedli zástupce jednotlivých plemen, které jsme sami zvolili. Já i můj kolega jsme si vybrali plemeno holštýn – zástupce mléčného skotu a plemeno charolais – zástupce masného skotu. Následně nám francouzští bonitéři předvedli svá kritéria hodnocení, abychom se s nimi sladili, jelikož způsob hodnocení je oproti České republice mírně jiný.

Při prezentaci holštýnského plemene jsme nabyli malé naděje, protože naše odhady se téměř shodovaly s hodnocením profesionálního bonitéra.  S plemenem charolais  jsme si už ale tolik jistí nebyli, ale i přes to jsme obstáli dobře. Dokázali jsme vyjmenovat a ohodnotit kvality i vady exteriéru předváděného býka. Oba jsme se báli anglického jazyka. Naštěstí jsme byli připraveni a všemu porozuměli.

Navečer jsme připravili náš stánek s lokálními produkty na mezinárodní setkání, které se koná každý rok. Díky mezinárodnímu rautu jsme navázali hned několik nových přátelství.

Další den započal seznámením s pravidly soutěže, kde jsme obdrželi protokoly a čekali na samotné zahájení soutěže. Ve Francii se dlouho a často čeká.

Soutěže se účastnilo 49 studentů z 23 států Evropy.


Samotná soutěž…

Hodnotili jsme dva zástupce plemene holštýn a dva zástupce plemene chrarolais. Už při jejich příchodu do předvadiště jsme si pečlivě jednotlivé zástupce prohlíželi a znejistěli jsme, protože posuzovaná zvířata nebyla takových kvalit, jaké jsme očekávali. V průběhu soutěže nebylo možné mezi sebou komunikovat. Časový limit byl 15 minut na jedno zvíře. Protokoly jsme odevzdali přibližně v polovině uplynulého času. S výsledkem jsme si nebyli vůbec jistí. Ve velký úspěch jsme již tolik nevěřili. Na samotné vyhlášení soutěže jsme museli vyčkat až do večerních hodin

Mezeru jsme vyplnili prohlídkou samotné výstavy. Obdivovali jsme především masná plemena skotu, v jejichž chovu jsou Francouzi opravdu vynikající. Plemeno aubrack bylo plemenem výstavy. Dále nás zaujalo plemeno charolais a blonde d´aquitaine svou zmasilostí a velikostí. Bylo zde k vidění rovněž mnoho zástupců plemen dojných, ale také koně, drůbež, králíci, ovce, kozy a prasata.

Výstava vyvolává v Paříži opravdu veliký zájem a je navštěvována nespočtem lidí.

Vyhlášení proběhlo v 19 hodin ve francouzštině. Bedlivě jsem naslouchal každému slovu. Avšak při vyhlašování prvního místa jsem zkomolenému jménu Milan Mikšovský vůbec nerozuměl. Pan učitel Znamínko mě popostrčil, sundal mi batůžek a já s velkým překvapením zjistil, že se mi podařilo vyhrát soutěž. Václav Kosobud (druhý český zástupce) byl na krásném sedmém místě.

Výsledkům jsem v prvních pěti minutách nemohl uvěřit a vyhlášení vítězů pro mě bylo velkým překvapením.

Účast nám přinesla mnoho zkušeností, zážitků i kontaktů s mladými farmáři z Evropy. Hlavně jsme nemuseli domů pěšky, jelikož pan Znamínko nám při odjezdu z ČR řekl, že pokud nebudeme lepší než ti před námi, půjdeme domů po svých. (smích)


Co nám soutěž přinesla?

Díky soutěži jsem si uvědomil, že mě baví pracovat s exteriérem především dojného skotu.  Získal jsem přehled o exteriérových vadách, které mohou souviset se zdravotním stavem ve stádě nebo s užitkovostí. Dále jsem si lépe uvědomil význam hodnocení exteriéru. Díky přípravám i samotné soutěži jsem získal mnoho užitečných kontaktů v oblasti chovu skotu. Nově získané zkušenosti s jistotou uplatním ve svém budoucím zaměstnání zootechnika. S hodnocením exteriéru bych se chtěl do budoucna určitě dále zabývat.

Moc děkuji všem, kteří nás podpořili. Zvláště panu kantorovi Ing. Znamínkovi!

Milan Mikšovský – Střední zemědělská škola a Střední odborná škola v Poděbradech