Již pátým rokem se studenti Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady, p.o. vydali reprezentovat Českou republiku v soutěži mladých bonitérů. Soutěž v posuzování exteriéru mléčného a masného skotu probíhala opět v Paříži v rámci výstavy The Paris International Agricultural Show. Letos se výstava konala od 24. 2. do 4. 3. 2018. Střední zemědělská škola vyslala do Paříže dva studenty.

Soutěže se zúčastnilo 49 studentů z 23 států Evropy.

Milana Mikšovského, žáka čtvrtého ročníku oboru veterinářství a Václava Kosobuda, žáka druhého ročníku oboru agropodnikání. Oba studenti získali díky praxím a aktivitám školního statku zkušenosti s výstavnictvím. Avšak na soutěž mladých bonitérů, kam se sjely školy z celé EU, bylo nutné nastudovat rozsáhlejší informace a posílit komunikační schopnosti z anglického jazyka. Cílem bylo také dostat do oka co největší množství zvířat. S tím pomáhal Jan Macháček (plemenář z firmy INPLEM), dále Lukáš Výborný (svazový bonitér holštýnského skotu) a Zbyněk Hašpl (svazový bonitér plemene charolais). Jim třem velice děkujeme za spolupráci! Oba žáci měli velkou motivaci, jelikož minulý rok se studenti z poděbradské zemědělky umístili na krásném druhém a sedmnáctém místě. Více si o minulém ročníku můžete přečíst ZDE.

O výstavě…
Jako každý rok výstava zahrnovala čtyři hlavní okruhy výstavnictví. Byl to chov zvířat, pěstování rostlin, potraviny a chovatelský servis. Chovatelství nás opět zaujalo nejvíce. Na výstavě bylo možnost spatřit přes 300 plemen hospodářských zvířat. Celkem bylo vystaveno přes 3500 ks. Na výstavišti bylo možné v průběhu výstavy navštívit celkem 6 výstavních kruhů, kde probíhaly zemědělské soutěže a show.  Zvířata byla předváděna na pěti místech, největší prostor zaujímali přežvýkavci a prasata, dále koně, drobná hospodářská zvířata, psi, kočky i zvířata z netradičních chovů (lamy). Maskotem výstavy byla kráva plemene aubrac -> hvězda roku 2018.

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ

V předvečer soutěže opět proběhlo mezinárodní setkání všech soutěžících z oblasti chovu skotu i degustace vín. Každá skupina připravila stolek s lokálními produkty, které danou zemi a školu reprezentují. Zde probíhá navazování kontaktů, oťukávání potenciálních soupeřů a hlavně degustace všech dovezených produktů. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli k našemu bohatému rautu.

Mléčné výrobky dodala tradičně poděbradská mlékárna Polabské mlékárny a.s. Párky jsme dovezli od Ing. Horáka z firmy Maso na farmě z Choťovic. Výborná jablka a mošty, které všem účastníkům chutnali,  poskytla firma Bohemia Apple, sady Tuchoraz. Košíky plné výrobků z ovčího mléka a masa zajistila farma manželů Dubových – statek Horní Dvorce. Vinaře okouzlila plná chuť biodynamických vín  značky Deméter z vinařství Kutná Hora od pana Lukáše Rudolfského . Chleba jsme upekli sami –  z pšenice dvouzrnky, uzeniny vlastní výroby poskytl Milan Mikšovský a vzorky piva jsme nakoupili od lokálních producentů.

Tím vším jsme zajistili největší návštěvnost našeho stánku. Všem, kteří nás touto cestou podpořili, moc děkujeme!

Foto č. 1 Hodnocení – Václav Kosobud

Foto č. 2 Hodnocení – Milan Mikšovský

ZPĚT K SOUTĚŽI

Příprava na soutěž probíhala úspěšně. Již v minulosti se osvědčilo, že žáci musí mít motivaci se vzdělávat společně a své výsledky porovnávat. Dostaví se pak synergický účinek. I nácvik nanečisto v Paříži ukázal, že kluci vědí, o čem mluví. Byla tu však tréma, jazykové nároky a velká konkurence.

Na výsledky se čeká vždy dlouho. Celý ceremoniál probíhá ve francouzštině, musíte si poslechnout dlouhé zdravice, proslovy a čekat na výsledky. V letošním roce se nám čekání opravdu vyplatilo. Krásné sedmé místo obsadil Václav Kosobud.

Na úžasném prvním místě se umístil Milan Mikšovský.

Oběma moc gratuluji k nádherným výsledkům, které jsou rozhodně zasloužené, jelikož oba studenti odvedli velký kus práce!

Pavel Znamínko

Zajímá Vás podrobněji, jak probíhá soutěž mladých bonitérů? Těšit se můžete na další článek, kde Vám samotný vítěz popíše své dojmy a postřehy!

Foto č. 3 Předání ocenění – první tři místa

Foto č. 4 Zleva: Václav Kosobud, Milan Mikšovský a kantor Ing. Pavel Znamínko