Tento týden proběhly v Paříži dvě významné zemědělské výstavy. Na obou byl zaznamenán český úspěch. O jednom z nich si můžete přečít v následující reportáži, kterou sepsala kantorka Střední zemědělské školy v Poděbradech Michaela Znamínková.

Během výstavy SIA v Paříži the French Directorate for Agricultural Schools (DGER) organizuje zemědělskou  soutěž mladých Evropanů. Každá země má možnost vyslat do této soutěže své zástupce. V letošním roce zastupuje Českou republiku již počtvrté naše Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady v kategorii posuzování exteriéru mléčného a masného skotu.

Naši žáci, Vendy Pecinová a Jarda Košťák, studenti čtvrtého ročníku oboru agropodnikání, se na soutěž pečlivě připravovali. Bylo nutné si osvojit terminologii posuzovacích formulářů v angličtině a dostat do oka co největší počet zvířat.

S tím jim pomáhal Čenda Horáček inspektor ze ČSCHMS a Lukáš Výborný, bonitér z ČMSCH. Moc jim oběma toto cestou děkuji.

Po náročné cestě autem, kterou jako vždy odřídil kolega Pavel Znamínko, (také moc děkujeme) a dopolední procházce deštivou Paříží nás čekalo výstaviště nabité zemědělstvím.  V předvečer soutěže všichni soutěžící z celé Evropy dostali k dispozici soutěžní formuláře a byl jim poskytnut výklad k jedné holštýnce a býkovi charolais. Už tam začali naši žáci trochu panikařit, protože zvířata takového typu u nás nikdy neviděli a tak si nebyli úplně jistí, jak bodovat. Místo noční Paříže však Vendy s Jardou pilovali anglická slovíčka a porovnávali fotky krav se zvířaty, která měli možnost spatřit na výstavišti. Bylo to nutné, protože všichni jejich spolužáci se v předchozích ročnících umístili v první polovině a tak nemohli tuto laťku přestoupit.

Celkový počet 52 soutěžících z celé Evropy pro rok 2017 byl velkou konkurencí a výzvou.

Vlastní soutěž po nezbytných formalitách probíhala hodinu. Úkolem soutěžících bylo posoudit 4 zvířata masného a dojného plemene. Už v přihlášce si mohli vybrat plemeno a také důležitost pořadí. I to hrálo velkou roli při hodnocení. V kruhu tedy najednou pobývalo 52 žáků, 8 zvířat a nějaká telata a deset profibonitérů a hodnotitelů pravidel soutěže. Komunikovat a opisovat bylo během posuzování zakázáno. Jarda s Vendy odcházeli z kruhu téměř jako poslední a pak už nezbylo než užívat si nádherné výstavy a čekat a čekat.

Veškeré ceremoniální zdravice a proslovy byly předneseny ve francouzštině, pouze komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Phill Hogan hovořil anglicky. Vnášel naděje do mladých budoucích zemědělců, kterých v EU posledních letech ubývá, stejně jako orné půdy.

Foto č. 1 Hodnocení holštýnského plemene

Foto č. 2 Soutěžící Vendy Pecinová a Jarda Košťák

Slyšet francouzsky jméno Václava Pecinová v souvislosti s druhým místem v soutěži mladých bonitérů nás probralo. Vendy obsadila druhé místo za mladou farmářkou z Rakouska. Třetí byl opět rakouský delegát. Jarda obsadil krásné 17té místo a odvedli tak oba s Vendy velký kus práce. Nedocenitelná byla jejich příprava v týmu a ochota investovat svůj volný čas před samotnou soutěží. Jarda se také osvědčil jako výborný překladatel. Jsem na oba velmi pyšná a přeji minimálně stejný úspěch u maturitní zkoušky.

Moc děkuji všem, kteří nás podpořili.

Michaela Znamínková

Foto č. 3 Soutěžící společně s kantory Michaelou Znamínkovou a Pavlem Znamínkem