ZOOSERVIS a.s. je ryze českou firmou zabývají šlechtěním holštýnského skotu. V roce 2007 firma začínala prodejem především dovezených inseminačních dávek prověřených býků ze zahraničí. Postupem času se však činnost firmy začala více zaměřovat na rozjezd vlastního šlechtitelského programu.

První plemenní býci vlastnění ZOOSERVISem byli ustájeni v několika inseminačních stanicích jak v České republice, tak v zahraničí. Brzy bylo ale zřejmé, že ve jménu splnění hlavní vize firmy – nabízet vlastní genetiku srovnatelnou se světovou konkurencí – je třeba vybudovat vlastní inseminační stanici. K otevření zmiňovaní inseminační stanice došlo v Mankovicích nacházejících se v Moravskoslezském kraji, a to v roce 2015. Kapacita stanice je 20 míst, což se může jevit jako příliš limitující počet. Firma tuto kapacitu však vidí spíše jako pozitivum, neboť díky tomu musí pečlivě vybírat pouze kvalitní býky, kteří budou na stanici umístěni.

Foto.č. 1: Omanoman NEO-056 (Man-O-Man x Shottle x BW Marshall) – nejznámější a historicky nejprodávanější býk ZOOSERVISu. Jeho ID byly exportovány do více jak 20 zemí

Další fází vývoje vlastního šlechtitelského programu je projekt ZOOSERVIS & Partners. V rámci tohoto projektu se v České republice povedl rozběhnout úspěšný program embryotransferu, ve kterém díky dovezeným embryím ze zahraničí ZOOSERVIS získává ve spolupráci s progresivními českými farmáři špičkové jalovice a býčky. Vysoko postavené jalovice a prvotelky se dále využívají v programu embryotransferu.

Foto č.2: No-Pe Yoder Elena VG-85 – matka 7 býku stojících na inseminační stanici v Mankovicích

Při vybírání býků do firemního portfolia se ZOOSERVIS zaměřuje na býky s vyrovnaným genetickým profilem a zároveň býky pocházející z výjimečných rodin. Přihlíží se rovněž k outcrossovým předkům, díky jejímž genům je zaručena větší genetická rozmanitost a rovněž nižší pravděpodobnost genetických abnormalit u potomků.

Nabídka ZOOSERVISu (https://zooservis.net/nabidka-byku/) čítá býky rozdělené jak dle českého SIH, tak podle amerického TPI či německého RZG. Český index SIH dobře odpovídá podmínkám v domácích chovech, a proto k němu přihlíží tuzemští farmáři v současnosti stále více. Někteří čeští chovatelé však preferují výběr býků dle indexu TPI, podle kterého se rovněž orientuje část zahraničních obchodních partnerů.

Tereza Kosobudová (kosobudovat@gmail.com)

KOMERČNÍ PREZENTACE  – za obsah ručí zadavatel