Zjišťování březosti je nástrojem k určení úspěšnosti provedených inseminací. Její včasnost je důležitá zejména z ekonomických důvodů (terapie jalových zvířat, vyřazování), následného plánování managementu porodních kotců apod. V praxi se březost v chovech skotu zjišťuje prostřednictvím rektálního nebo sonografického vyšetření.

Rektální vyšetření dělohy je spolehlivé od 40. dne (u jalovic od 35. dne) po inseminaci. V tomto období veterinář či inseminační technik vypalpuje v místě rozšíření děložního rohu tzv. alantochorion, který se označuje jako fenomén dvojité stěny. Mezi prsty tak může cítit prokluzující alantochorion s nitkovitými cévami a poté řasu děložní stěny. Přítomnost plodu lze zjistit přibližně od 50. dne, kdy už je obřezlý děložní roh až dvojnásobně zvětšený. Od 75. dne lze vypalpovat placentomy – spojení mezi plodem a matkou. Rektální vyšetření lze doplnit o palpaci vaječníků, kde v případě březosti zkušený veterinář nebo inseminační technik rozpozná žluté tělísko (corpus luteum). Není vhodné však tuto palpaci provádět paušálně, abychom žluté tělísko produkující progesteron (hormon ochrany gravidity) neporušili.

Sonografické vyšetření se provádí přibližně od 28. dne březosti pomocí lineární sondy, která se zavádí vyšetřovanému zvířeti do konečníku. V případě březosti pozorujeme na obrazovce ultrasonografu embryonální váček (černě zbarvený – anechogenní) s přítomným embryem uvnitř (do bíla zbarveným – echogenní). V této době lze u embrya již rozpoznat srdce. Sonografické vyšetření je vhodné zkombinovat se zobrazením vaječníků. V případě přítomnosti dvou žlutých tělísek (na jednom nebo na dvou vaječnících) můžeme očekávat dvojčata.

MVDr. Zuzana Nováková