Dubnové počasí nás zatím řádně zkouší v otužilosti. Naštěstí nízké teploty nepřekazily Dětský den, který uspořádala Střední zemědělská škola v Poděbradech pro zhruba 1200 dětí z mateřských a základních škol ve spolupráci s Českomoravskou společností chovatelů, Středočeským krajem a Zemědělským svazem České republiky.

Kompletní fotogalerii naleznete v druhé části článku!

Pro děti byly připraveny dvě zastávky. První byla na Školním statku, druhá na Školní ekologické zahradě. Jednotlivé třídy mezi oběma zastávkami cestovaly kyvadlovou dopravou prostřednictvím historického kabriobusu a červenou mašinkou, čímž byly ušetřeny dětské nožky. Každá třída měla svého průvodce, buď z řad studentů nebo z řad pracovníků Školního statku. Díky tomu se nikdo neztrácel a program na statku i v zahradě probíhal velmi hladce.

Školní statek představil zemědělství ze všech úhlů. Děti se seznámily s moderními zemědělskými stroji, kde se největší fronta tvořila na prohlédnutí kabiny u sklízecí mlátičky New Holland. Osvětlena byla i výroba mléka včetně exkurze na dojírnu. Seznámení tváří v tvář proběhlo u telátek, prasátek i u koní. Projekt Zemědělského svazu „Zemědělství žije!“, si pro děti připravil na svém stánku hned několik zábavných otázek a poznávaček. Děti s velkým zájmem odpovídaly nebo pozorně poslouchaly. Aby děti nepozorovaly krávy pouze přes krmné žlaby, byly dvě dojnice plemene holštýn a česká červinka, vystaveny na pomazlení mimo produkční stáj. Zpočátku se děti bály, každopádně nadšení pohladit krávu bylo mnohdy větší, než samotný strach. Největší zápal předvedly děti v roztahování traktoru, kde musely doslova táhnout za jeden provaz! Velkým zpestřením byly vyhlídkové jízdy na valníku traktoru, které představovaly jeden z nejsilnějších zážitků, což podtrhují i přiložené fotografie.

Školní ekologická zahrada, která byla otevřena v roce 2015, představila jednak zemědělství z pohledu drobnochovu, jednak z pohledu blízkého přírodě. Zahrada disponovala třinácti stanovišti. V drobnochovu děti poznávaly chov drůbeže, chov králíků i chov včel. V rámci chovu včel byly představeny jednotlivé pomůcky pro včelaře, včetně oblečení, které slouží na ochranu. Jedno stanoviště bylo věnováno i školnímu poníkovi Báře, kterou si děti mohly řádně pomazlit a vyslechnout si, jak probíhá správná péče o koně. Zakomponovány zde byly i prvky v rámci ochrany přírody, kde se představila Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku společně s ježečkem, Ekocentrum Huslík a Ekogymnázium Poděbrady. Velkého potlesku se dočkali pejsci a jejich trenéři na stanovišti Záchranné brigády kynologů Středočeského kraje, kteří bavili hned několika překážkami. Své stanoviště zde měla i Základní škola T. G. Masaryka. Ta si pro děti připravila hned několik poučných her v zahradě. Po celou dobu programu probíhala i vernisáž výstavy DDM Symfonie na téma Život v zahradě.

Kompletní příjemnou atmosféru celého dne dokreslili studenti oboru Agropodnikání (3. A, 2. A) a Veterinářství (1. D. 3. D), kteří s úsměvem a příslušnou praxí obstarávali jednotlivá stanoviště nebo provázeli. Velké díky patří také kantorům a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci této akce. Doufáme, že podobných zemědělských akcí pro děti bude do budoucna jenom přibývat. Jelikož v dnešním 21. století je důležité si připomenout, k čemu zemědělství slouží.

Lucie Rysová

Střední zemědělská škola v Poděbradech

Fotografie: Lucie Rysová, Jan Kocmánek, Michaela Znamínková, Miroslav Tomek