Automatizace v zemědělství roste!

Podíl zaměstnanců v zemědělství je sice nízký, ale za to stabilní, a to kolem 3 %. Nepříznivá je ovšem jejich věková struktura, kdy z důvodu vysokého věku může zemědělství v budoucnu opustit až třetina pracovníků, kteří nebudou nahrazeni mladší generací.

Mezi důvody nezájmu o práci v zemědělství může být práce o víkendech, nízké mzdy, přesčasy nebo nízká prestiž zaměstnání z pohledu veřejnosti.

Graf č. 1 Procentuální zastoupení věkových kategoriích pracující v zemědělství a jejich změna během 16-ti let

grafik

Do automatizace a robotizace provozů se investovalo během posledních deseti let 57 % podniků. Největší podíl investic zahrnují navigační systémy, následně senzory používané v živočišné výrobě, přístroje na aplikační dávku hnojiva, klimatizační jednotky (včetně stájí) a nákup robotů do živočišné i rostlinné výroby (robotické sekačky nebo dojící roboti).

Hlavním důvodem k modernizaci podniku je nejčastěji optimalizace a zvýšení výrobního procesu. I přesto, že se zhruba 85 % zemědělských podniků potýká s nedostatkem zaměstnanců, není to hlavní důvod k automatizaci provozu. Nejvíce chybí lidé na pozici ošetřovatel zvířat (až v 78 % podniků), řidiči a opraváři zemědělských strojů.


Marcela Otrubová

Zdroj:
Duspivová, K., Konference „Vliv digitalizace a robotizace na charakter práce a roli sociálního dialogu v zemědělství“, 25. 5. 2018, Praha, Zemědělský svaz České republiky, dostupné z <https://www.zscr.cz/kalendar/konference-vliv-digitalizace-a-robotizace-na-charakter-prace-a-roli-socialniho-dialogu-v-zemedelstvi-25-5-2018-praha-714>