Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal vydávat rozhodnutí na jednotnou platbu na plochu. Jde o dotaci, na kterou má nárok každý uživatel zemědělské půdy, přičemž cílem je podpořit co nejširší skupinu zemědělců. Výši sazby letos ministerstvo zemědělství stanovilo na 3213,91 Kč na hektar, což je o zhruba 118 korun méně než loni. Fond bude hned po odeslání rozhodnutí zemědělcům vyplácet zálohy vy výši 70 procent podpory, zbývající část dostanou po 1. prosinci. Na zálohy plánuje vyplatit více než 8,2 miliardy Kč. SZIF o tom informoval ČTK v tiskové zprávě.

Přímá platba na plochu je nejrozšířenější dotace, vyplácí se proto jako první. Dostávají ji zemědělci, kteří hospodaří alespoň na jednom hektaru půdy, může přitom jít o ornou půdu, travnatý porost, vinice, chmelnici či další kultury oprávněné pro příjem dotací. Letos zemědělci podali přes 31.000 žádostí.

Pravidla pro platba na plochu, tzv. SAPS, určuje Evropská unie, sazby pak každoročně stanovuje ministerstvo zemědělství. Loni fond rozdělil v rámci této platby 11,55 miliardy Kč, zatímco v roce 2020 to bylo 11,66 miliardy a v roce 2019 pak 11,87 miliardy Kč.

Ministerstvo již také určilo sazby pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí, tzv. Greening, na 1767,75 Kč na hektar. Výše sazby platby pro mladé zemědělce do 40 let zůstala na 50 procentech přímých plateb na plochu, letos tedy dostanou k základní platbě 1606,95 Kč na hektar navíc k ostatním podporám. SZIF upozornil na to, že výše podpor se také odvíjí od platného kurzu koruny.

Sazby jednotné platby na plochu (SAPS) 2019–2021:

Kč/ha
2019 3394,11
2020 3644,19
2021 3331,68

 

Zdroj: ministerstvo zemědělství, ČTK

foto: pixabay.com